Plátnová vazba (P)

Nejmenší střída vazby 2/2 (tzn. 2 osnovní a 2 útkové niti jsou různě provázány). Jde o nejjednodušší a nejhustěji provázanou oboustrannou základní vazbu se stejným vzhledem lícní i rubní strany.

Odvozeniny plátnové vazby

Ryps

pochází z německého Rippe - žebro. Tkanina má charakteristické žebrování podélné nebo příčné. Žebrování vzniká přidáním vazných bodů po osnově nebo po útku (zesílené plátno).

pravidelný ryps
Ryps pravidelný - stejně široká žebra
nepravidelný ryps
Ryps nepravidelný - nestejně široké žebrování

Ryps šikmý - má šikmé žebrování

Ryps zpáteční - má žebra, která stoupají šikmo do určité výšky a pak se šikmo vrací zpět.

Panama

zvětšené plátno s minimální střídou vazby 4/4 tzn. 4 osnovní a 4 útkové nitě. Podle společně provazujících nití se rozeznávají panamy dvounitné, třínitné a vícenitné. Panama může být i vzorovaná.

dvounitná panama
jednoduchá vzorovaná panama
nahoru