Použitá literatura

Teršl, S.: Malá encyklopedie textilií a odívání, SNTL 1989

Piller, B., Levinský, O.: Malá encyklopedie textilních materiálů, SNTL 1982

Reigl, D.: Vlněné tkaniny - původ a vývoj jejich názvů, ÚBOK, Praha 1976

Polák, A., Farský, R.: Slovník tkanin. Průmyslové nakladatelství 1951

Kolář, J., Navrátil, J.: Textilní zbožíznalství, 1.díl Vlákna, technologie, tkaniny,Merkur 1968

Bednář V., Svatoš S.: Vazby a rozbory tkanin I,SNTL 1989

ČSN 80 00 01 Textilie, třídění a základní názvy, 1973

ČSN EN 23758 (ISO 3758:1991) Symboly pro ošetřování, 1996

ČSN 80 00 16 Názvy a definice vzhledových vad, 1987

ČSN 80 00 20 Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik, 1965

ČSN 80 00 25 Názvosloví vad tkanin, 1975

ČSN 80 00 21 Názvosloví a charakteristika tkanin, 1989

ČSN 80 00 12 Názvosloví efektních nití, 1966

Vyhláška 132/96 Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21.5.1996

nahoru