Vazby tkanin

Úvod, základní pojmy

Cílem této kapitoly je seznámit se s různými typy vazeb, které jsou nejčastěji používány při výrobě tkanin. Při rozboru tkanin sloužící k identifikaci vlastní tkaniny je třeba rozeznat použitou vazbu a její střídu.

Tkanina vzniká vzájemným provázáním nejméně dvou soustav nití. Podélná soustava je osnova, příčná se nazývá útek.

Vazba tkaniny je důležitá jak pro samotnou konstrukci textilie, kdy se vytváří žádaný vzor, vzhled částečně i vlastnosti budoucího materiálu, tak i pro identifikaci jednotlivých typů tkanin. Vazba tkaniny je určitý způsob, kterým soustavy nití mezi sebou provazují. Vazba má vliv na pevnost, pružnost, tuhost, splývavost i na omak tkaniny. Ovlivňuje vzhled, tepelnou izolaci, prodyšnost, oděruschopnost i další vlastnosti tkanin.

Vazný bod je místo, kde se kříží osnovní nit s útkovou. Je-li osnova nad útkem jde o osnovní vazný bod, ve střídě se zakresluje černě, rozkresluje se červeně. Je-li útek nad osnovou, jde o útkový vazný bod, v technické vzornici se nezakresluje.

osnovní vazný bod
útkový vazný bod
Vazné body – osnovní, útkový

Střída vazby - určitý počet osnovních a útkových vazných bodů (na technické vzornici se značí černě), který se ve tkanině neustále opakuje. Opakování střídy vazby se na technických vzornících značí červeně a v dalším textu si je student provede sám. V černobílém provedení je rozkreslení střídy značeno křížkovaně.

Střída vzoru – je určitý počet nití osnovních a útkových, které tvoří vzor. Střída vazby bývá často odlišná od střídy vzoru. Např. u brokátů nebo damašků je střída vzoru několikanásobně větší než střída vazby.

Dostava – je osnovní (Do) nebo útková (Dú). Vyjadřuje počet osnovních nebo útkových nití ve tkanině na jednotku délky, zpravidla na 100 mm. V případě, že Do = Dú, jde o tzv. čtvercovou dostavu (např. batist). Určení směru osnovy nebo útku u tkanin bez pevného kraje vyžaduje značnou zkušenost. Osnova bývá, většinou z více zakroucených nití, má často větší dostavu a téměř vždy má větší napětí, tzn. že vypáraná nit je méně zvrásněná. Osnovní niti mají větší pevnost nežli niti útkové. U pestře snovaných tkanin lze většinou osnovu poznat podle barevných podélných pruhů. U počesaných tkanin je vlas ve směru osnovy.

nahoru