Vady tkanin

Při obchodování s plošnými textiliemi často dochází ke zjištění různých vad, které se musí odrazit na ceně výrobku. Výrobci jsou povinni tyto vady označovat a podle četnosti vady nebo charakteru nežádoucího efektu zařadit textilii do určité jakostní třídy. Obecně pro všechny plošné textilie se vyskytují vady těchto typů:

  • obecná vada - vyskytují se u všech druhů plošných textilií bez ohledu na technologii výroby (např. nežádoucí jinobarevná vlákna)
  • specifická vada - typická vada pro jeden druh textilie, vyrobené stejnou technologií (např. u tkanin přeseknutý útek)
  • místní vada - vyskytuje se jen na délkově omezeném úseku textilie (např. díra)
  • celokusová vada - vada rozložená po celé délce kusu nebo na jeho části. Zahrnuje rovněž místní vady jednoho druhu, které se vyskytují v kusu tkaniny často nebo na jeho velké délce (např. nopkovitost).

U tkanin je specifikováno množství vzhledových vad místních i celokusových. V těchto textech jsou uvedeny jen vady tkanin, které se v praxi nejčastěji vyskytují.

Místní vady tkanin

Odlišná nit

ve tkanině je zatkána jedna nebo více odlišných nití od všech ostatních nití, použitých ke tkaní. Nitě se mohou lišit svým napětím, jemností, odleskem, tvarem průřezu, znečištěním, barvou, počtem zákrutů nebo i složením materiálu.

Vazební chyba

na tkanině není v určitém místě dodržen charakter vazby. Chybějící niť v útku nebo osnově se označuje jako žebříček. Chybné provázání osnovních a útkových nití se nazývá nadhoz nebo podhoz. Touto chybou vznikají na povrchu tkaniny kratší nebo delší úseky neprovázaných nití.

Vadně vyšité místo

vzniká při chybně opravené vadě tkaniny.

Hnízdo

je několik vedle sebe ležících neprovázaných nití, včetně některých nití přetržených, na krátkém úseku.

Zátah

vzniká při tkaní zatažením jedné niti navíc k základnímu útku. Útek je tedy v určité šíři tkaniny dvojitý.

Nedolet

naopak od zátahu značí, že útková nit "nedoletěla" přes celou šíři tkaniny a v určité části šířky tkaniny schází útek.

Dvoják

vzniká zatkáním dvou osnovních nebo útkových nití najednou a provázaných jako jedna.

Smyčka

nežádoucí smyčka vytvořena z útkové nebo osnovní niti.

Uzel

chybně navázané niti osnovní nebo útkové viditelné na líci tkaniny.

Přesekaný útek

na velmi krátkém úseku tkaniny chybí útková nit.

Útkový pruh

je jiný pruh napříč tkaniny způsobený například nedorazem brda, jiným napětím útkové nitě, vzniklý páráním a opětným zatkáním nového útku, zatkáním odlišně barevného útku nebo zatkáním útku odlišné konstrukce či materiálového složení.

Zatkaný předmět

je místo na tkanině, kde je zatkána nečistota nebo jiný materiál jako např. tříska apod.

Lom

neodstranitelná stopa po ostrém přehybu (skladu) tkaniny.

Díry

místo na tkanině s porušením obou soustav nití.

Skvrna

znečištěné místo na tkanině, různé velikosti a intenzity.

Lesklé místo

místo na tkanině s nežádoucím odlišným leskem.

Vady vlasu

vznikají různým způsobem. Jsou způsobeny nestejnou výškou zatkaného vlasu, místním vytržením chomáčku vlasu, vadným rozřezáním nebo nedořezáním, nestejnou hustotou vlasu.

Vady smyček

nesprávné vytvoření smyčky a smyčkových tkanin. Např. vyšší či nižší smyčka, chybějící smyčka nebo vytažená smyčkující nit.

Vady tisku :

Vadný soutisk

je posun jedné nebo více stříd tištěného vzoru, dochází k překrývání barev a kontur výsledného tisku.

Nepotištěné místo

tzv. rybička, stip vzniká např. potiskem tkaniny s nopky nebo výskytem žmolků (stipů) v tiskací pastě.

Otisk

vzniká dotykem nedostatečně zasušených lícních stran tisku.

Krvácení

vzniká zapouštěním nefixovaného barviva do bílých nebo světlých míst (fondu - barva základu) tisku během nevhodně vedeného paření či praní.

Celokusové vady tkanin

Nopkovitost

výskyt shluků několika elementárních vláken na povrchu tkaniny.

Pazdernatost, řepíkovitost, slupkovitost

výskyt pazdeří řepíků nebo slupek z tobolek bavlny na povrchu tkaniny.

Zešikmení

útkové nitě nejsou kolmé k nitím osnovním.

Zvlněná tkanina

tkanina nepřiléhá k rovné ploše v důsledku nestejné deformace nití ve tkanině.

Neegality vybarvení

(nerovnoměrnosti ve vybarvení) mohou vznikat na poškozených, nedostatečně předupravených místech tkaniny nebo nevhodným povrchem a zpracováním během barvení.

Místní nelegality

světlá a tmavá místa různého charakteru.

Krajová nestejnoměrnost

rozdíl v intenzitě vybarvení mezi okraji a středem textilie.

Pruhovitost

na tkanině jsou světlé nebo tmavé pruhy buď v osnovním nebo útkovém směru, vzniká nejčastěji smícháním odlišných druhů příze.

Bronzování

vada vybarvení poskytující při různých pohledech na tkaninu jakoby kovový nádech odstínu.

Metamerie

výrazná změna odstínu pod různým typem osvětlení. Vzniká většinou nevhodnou volbou barvy, které se skládají do požadovaného odstínu.

Zaprání

vzájemné zapuštění sousedních barevných ploch.

Prašivý tisk

velké množství nepotištěných nebo slabě potištěných míst, obvykle na větších plochách tkaniny.

Moaré

nežádoucí mramorový vzhled povrchu tkaniny. Vada bývá zapříčiněna mírným posunem některých nití, což na velké ploše vytváří stíny.

Mrakovitost

nevýrazná skvrnitost na povrchu tkaniny patrná ve větších plochách.

Neprobarvená tkanina

v místech vazných bodů není tkanina obarvena nebo se na tkanině vyskytují nežádoucí neprobarvená vlákna.

Špatný gaufrovací efekt

gaufrovaný reliéf není stejnoměrný nebo se výrazně liší od ostatního povrchu.

nahoru