textilní terminologie - zbožíznalství > tkaniny > Všeobecné názvy typů tkanin

Všeobecné názvy typů tkanin

Ažurová tkanina

se vyznačuje velmi malou plošnou hmotností, porézností, především však střídáním hustě provázaných míst s místy řídce dostavenými tzv. ažurami. Řídká místa vytváří na tkanině proužky nebo jiné geometrické vzory. Název je odvozen z francouzského ajour - prolamování, které je vyjádřeno mezerami ve tkanině.

Flanel

obecný název pro bavlnářskou a vlnařskou tkaninu s měkkým omakem a hustým vlasem na lícní často i na rubní straně, který zakrývá vazbu plátnovou nebo keprovou. Název byl odvozen z welského gwlamen - vlněná tkanina, který se přes flannen ustálil na flanel.

Gabardén

všeobecné označení pro jemné a husté plášťové tkaniny vyznačující se zřetelným strmým žebrováním a hladkým plným omakem. Charakteristického vzhledu se dosahuje keprovou vícestupňovou vazbou a vysokou dostavou v osnově. Název je odvozen z francouzského Gabartin - modelový salón, který první vyráběl tento druh tkanin.

Mušelín

tkanina je vyrobena z volně točených přízí (bavlnářských, vlnařských i hedvábnických) ve velmi řídké plátnové vazbě se čtvercovou dostavou. Název je odvozen od města Mossul, kde byly vyráběny bavlněné mušelíny.

Krep

obecné označení pro všechny druhy tkanin (nejen z bavlny), které mají neurčitý zrnitý povrch vytvořený krepovou vazbou, krepovými nitěmi, střídáním nití s S a Z zákrutem nebo speciální krepovou úpravou. Název odvozen z latinského crispus - kadeřavý.

Popelín

tkanina v plátnové vazbě, z bavlnářských, vlnařských i hedvábnických nití. Osnovní nitě jsou hustě dostavené a jemnější než niti útkové, tím vzniká na tkanině jemné příčné žebrování charakteristické pro popelín. Název je odvozen z francouzského papeline = papežský. Původní popelíny se vyráběly s hedvábnou osnovou a vlněným útkem v Avignonu v době, kdy byl sídlem papeže.

Satén

obecný název pro tkaniny s hladkým, lesklým povrchem, které jsou tkané ve velmi husté atlasově vazbě. Název je odvozen z latinského seta - lesklý.

Streč

roztažná tkanina, vyrobená kombinací speciálních pružných nití s přízemi neroztažnými. Roztažnost může být podélná, příčná nebo oboustranná. Používá se k výrobě dámských i pánských oděvů, jejichž výhodou je snížená mačkavost a držení tvarů. Název je odvozen z anglického stretch - napnout, natáhnout.

Štruk

obecný název pro tužší tkaninu s podélným ojediněle i příčným nebo úhlopříčným plastickým žebrováním, které vzniká tím, že se střídají místa vazby plátnové s místy volně ležících osnovních nebo útkových nití. Žebrování může být pravidelné, nestejnoměrné nebo uspořádané do geometrických obrazců. Štruky se vyrábí z bavlnářských, vlnařských i hedvábnických přízí. V současné době opět přichází módní vlna s bohatým uplatněním štrukových tkanin. Název je odvozen od použité vazby.

Žinylková tkanina

objemnější tkanina s vlasovým povrchem. Je tkaná z efektních žinylkových nití v útku, často i v osnově. Tkanina může být z různých surovinových materiálů, používá se jako oděvní nebo dekorační materiál.

nahoru