textilní terminologie - zbožíznalství > tkaniny > Tkaniny přelomu tisíciletí

Tkaniny přelomu tisíciletí

Tkané oděvní materiály jsou v neustálém vývoji a jejich názvy je nutno chápat v širším pohledu. Nutnost rozeznávat od sebe jednotlivé druhy těchto materiálů vznikla zároveň s výrobou. U tkaných materiálů bylo začátkem dvacátého století známo několik stovek typů tkanin, z nichž do dnešní doby některé zcela vymizely, některé přetrvávají a jiné se staly stálicemi i v dnešních módních materiálech. Mnohé typy tkanin vznikají díky novým technologiím a surovinovým materiálům. Tyto nové druhy materiálů dostávají různé obchodní názvy, které se díky čilému obchodování stávají postupně určitými typy. Z těchto nových typů materiálů zase jen některé přetrvávají a dostávají se do podvědomí obchodníků i spotřebitelů, i když mnohdy ve zkomoleném nebo počeštěném výrazu (např. mikrofáze nebo flíz).

V současné textilní výrobě tkaných materiálů dochází k výrazným změnám. Mnohdy nejde vzorek tkaniny tzv. „ zaškatulkovat“ do některého ze známých typů. Často jsme postaveni před problém kam vlastně zařadit daný vzorek tkaniny, zda do vlnařského, bavlnářského nebo hedvábnického typu? Řídíme se celkovým konečným dojmem a vlastními znalostmi. Téměř vždy nové materiály vychází z některých klasických typů tkanin s jemně pozměněnými vlastnostmi a k popisu takovéto nové tkaniny textilní odborníci používají opět klasických názvů. Dnešní současné módní materiály lze charakterizovat v několika bodech:

 • hlavním trendem je výrazné odlehčení tkanin (například tvídy ještě před deseti lety měly plošnou hmotnost okolo 700 g/bm dnes mají tvídy plošnou hmotnost mnohem menší a to okolo 400 g/bm)
 • výroba tkanin směřuje k mnohokombinovaným surovinovým materiálům, často jsou jednotlivé komponenty ve tkanině předem naprogramovány tak, aby výsledné vlastnosti přesně odpovídaly požadavku zákazníka, díky moderní technologii téměř odpadá výroba nekvalitního zboží
 • novými prvky ve výrobě tkanin jsou elastomerová vlákna, která se přidávají přímo do směsi vláken při výrobě přízí, elastická vlákna (nejčastěji LYCRA od fy Du Pont) jsou používána i u klasických oblekových tkanin, které se tím stávají pružnější a hotový oděvní výrobek pohodlnější při nošení, nevykazuje deformace a zároveň má snazší údržbu
 • novinkami na konci tisíciletí jsou tzv. „nová syntetika“, což je souhrnný název pro nové materiály jako jsou mikrovlákna, dutá vlákna a jiná vlákna se speciálními vlastnostmi nebo pro nylonové a jiné fólie (tzv. druhá kůže), které nahrazují klasické materiály v „Mladé módě“
 • na konečném vzhledu i vlastnostech tkanin má vliv i konečná úprava např. nežehlivá, nemačkavá, vodoodpudivá, posledními novinkami jsou úpravy teflonové a lakované při použití nových zátěrových hmot
 • na trh pronikají nové kombinované materiály pro speciální účely, z této skupiny jmenujme např. GORETEX. Jde vlastně o membránu vyrobenou netkaným způsobem z mikrovláken. Goretex má speciální vlastnosti, dané svou stavbou a použitými mikrovlákny - propouští ven páry (pot) z těla a zabraňuje pronikání kapkám vody a větru dovnitř. Používá se jako izolační vrstva mezi podšívku a vrchní materiál. Takovéto textilie se používají na sportovní oblečení nebo oblečení do extrémních podmínek. Při konfekčním zpracování musí být dodržovány přesně stanovené technologie.
Kontrolní otázky
 • Jakým efektem se vyznačuje muliné niť?
 • Jak se dále dělí smyčkové niti podle velikosti smyček?
 • Které druhy efektních nití jsou vytvořeny barevnými efekty?
 • Jak se vyrábí efektní nit viguré?
 • Definujte rozdíl mezi vazbou osnovní a útkovou. Čím je docíleno větší strmosti stoupání keprových řádků? Co je to cirkas a laskas.
 • Co je charakteristické pro travér?
 • Definujte vzor skotská kostka.
 • Čím je charakteristický kašmírový vzor?
 • Co je to stone-wash?
 • Jaké úpravy lze provádět na kalandru?
 • Jak rozeznáme velur od flauše?
 • Čím se liší krepžoržet od pískového krepu?
 • Co společného mají a čím se od sebe liší tyto tkaniny: taft, serž, satén.
 • Které typy tkanin patří do vlasových bavlnářských tkanin?
 • U kterých typů vlnařských tkanin se používají hrubá pesíková vlákna?
 • Čím se liší dyftýn od barchetu?
 • Co je charakteristické pro popelín?
 • Co je charakteristické pro činovatinu? Popište buret.
 • Co to jsou místní vady tkanin?
 • Kde a jak vzniká na tkanině vada zvaná rybička?
 • Co způsobuje nežádoucí pruhování tkanin?
 • Jak se značí surovinová skladba materiálu ve tkanině?
nahoru