Části oděvů

Součástka

nedělitelná část oděvního výrobku bez montážní operace (jakýkoliv kus nakresleného, vystřiženého nebo zpracovaného oděvu představující jeho střihově oddělenou část). Podle důležitosti (funkce) na výrobku se rozlišuje součást hlavní a doplňková, která může být i přinechaná. Jednotlivé součásti mají své pojmenování, např. díly, dílky, vložky, podsádky apod.

Dílek

menší doplňková součást oděvu, zpravidla určená pro ozdobný nebo užitkový model oděvu.

Díl

součástka, která tvoří část vrchní nebo spodní plochy oděvu a je složkou plošných rozměrů povrchu výrobku. Je-li díl na podšitých oděvech pak rozlišujeme povrchový (látkový) a podšívkový díl (př.: povrchový a podšívkový zadní díl zimníku, látkový díl saka, …)

Dílec

montážní část oděvního výrobku vytvořená spojením několika součástí (nejméně dvou), připravená k jeho montáži (přední dílec kabátu, rukávy, límec, …).

Dílce a díly oděvů

Přední dílec

dílec oděvu určený k pokrytí přední části těla; rozlišuje se pravý přední dílec a levý přední dílec.

Zadní dílec

dílec oděvu určený k pokrytí zadní části těla; rozlišuje se pravý zadní dílec a levý zadní dílec.

Trup oděvu

dílec oděvu určený k pokrytí trupu těla.

Živůtek oděvu

dílec oděvu tvořící jeho trupovou nadpasovou část, živůtek šatů apod.

Sukně oděvu

dílec oděvu tvořící jeho podpasovou část, např. sukně šatů, pláště apod.

Kapuce

pokrývka halící hlavu mimo obličej. Slouží k ochraně před nepříznivým počasím. Je všita do průkrčníku nebo je na zapínání. Bývá součástí sportovních oděvů a oděvů do deště.

Kukla

kapuci podobná přiléhavá pokrývka hlavy, zhotovená tak, aby obepínala obličej, ale ponechala pro něj otvor. Je součástí větrovek , plášťů do deště a bund. Může být trvale všita do průkrčníku, nebo se k němu připíná. Zhotovuje se i samostatně, nejčastěji pletená. Používá se při velkých mrazech, nebo za účelem zahalení obličeje.

Košíček

miskovitá část podprsenky skládající se zpravidla ze dvou půlkošíčků spojených vodorovným nebo svislým švem.

Půlkošíček

polovina košíčku podprsenky; rozeznává se půlkošíček horní, dolní, vnitřní a vnější.

Části podprsenky

Podprsenkový přední díl - přední část podprsenky skládající se z košíčků, zpravidla všitých do sedel nebo jinak spojených.

Podprsenkový zadní díl - zadní část podprsenky určená ke spojení pod lopatkami.

nahoru