Kapsa

váček všitý nebo jinak na oděvu vytvořený, určený k uschování předmětů nebo k ozdobě. Kapsy jsou tedy jednak účelovou, jednak i ozdobnou součástí oděvu. U jednotlivých kapes je názvoslovně důležitý kapsový kraj, který představuje jednu stranu kapsového otvoru sahající od jednoho kapsového koutku ke druhému. Kapsy dělíme:

Podle místa zhotovení:

 • Vnější kapsa - má-li kapsa otvor zhotovený na lícní straně oděvu,
 • Vnitřní kapsa - má-li kapsa otvor zhotovený na rubové straně oděvu.

Podle polohy na oděvu:

 • Boční kapsa - umístěná v boční části oděvu, rozeznávají se vnitřní a vnější boční kapsy, např. vnější boční klínová kapsa
 • Zadní kapsa - umístěná na zadním díle nebo na zadní části oděvu, např. zadní výpustková lištová kapsa na pánských kalhotách
 • Přední kapsa - umístěná na předním díle, a to buď na přední střednici, nebo poblíž této čáry zpředu,
 • Náprsní kapsa - umístěná v prsní části oděv; rozeznává se vnější a vnitřní.
 • Pasová kapsa - je vnější nebo vnitřní jejíž otvor je umístěn v pase oděvu,
 • Zápalková kapsa - je vnitřní kapsa v levém podšívkovém předním díle umístěná asi 10 cm od přední středové čáry těla pod pasem,
 • Hodinková kapsa - je vnější kapsa umístěná v pase pravé přední pánvové části pánských kalhot,
 • Tajná kapsa - je zhotovená v jedné stěně váčku, obyčejně boční, kapsy kabátu,
 • Perokapsa - je většinou ve stěně náprsního váčku náprsní kapsy zhotovený otvor pro vsunutí a upevnění pera nebo tužky,
 • Falešná kapsa - úpravou předstírá kapsu v daném místě obvyklou.

Podle sklonu otvoru kapsy:

 • Příčná kapsa - jejíž otvor je umístěn přibližně ve vodorovném směru,
 • Šikmá kapsa - jejíž otvor je umístěn přibližně ve šikmém směru, např.šikmá vnější náprsní kapsa,
 • Podélná kapsa - jejíž otvor je umístěn přibližně v podélném směru,

Podle technologického způsobu hotovení:

 • Nakládaná kapsa - kapsa našitá na třech stranách, čtvrtá strana slouží jako otvor; podle způsobu provedení může být našita shora nebo všitá zevnitř, rovněž její tvarové řešení může být různé, obzvláště jestliže navíc tvoří i ozdobný prvek oděvu, může být podšitá a nepodšitá, dále může být:
 • Hladká nakládaná kapsa - bez ozdobného členění, záhybů apod.,
 • Členěná nakládaná kapsa - s ozdobným členěním ,
 • Patková nakládaná kapsa - s našitou patkou nad otvor kapsy
 • Nakládaná kapsa s přinechanou patkou - horní kraj je ozdoben přinechanou patkou, takže kapsový otvor je nad patkou
 • Prostřižená nakládaná kapsa - kapsa našitá na všech stranách jako náložka na díl oděvu, kapsový otvor je prostřižen, vypracován do náložky a bývá obvykle s patkou,
 • Měchová kapsa - nakládaná kapsa s krajovým záhybem, kterým je upevněna na oděvní díl, rozeznává se vnitřní nebo vnější měchová kapsa.
 • Prostřižená kapsa - její otvor je prostřižen v oděvním dílu, rozlišuje se: Výpustková kapsa, jejíž jeden nebo oba kraje jsou vytvořeny výpustkami, může být s patkou nebo bez patky; rozlišuje se jednovýpustková kapsa a dvojvýpustková kapsa. Lištová kapsa je kapsa se samostatně zhotovenou lištou, pomocí které je předšitý kapsový otvor. Výpustková lištová kapsa je kapsa s výpustkovou lištou. Lemovaná kapsa je kapsa, jejíž otvor je lemovaný.
 • Jazyková kapsa, - kapsa, jejíž otvor je vypracovaný do součásti jazyka.
 • Včleněná kapsa - má otvor včleněn do plochy oděvního dílu
 • Klínová kapsa - je kapsa zhotovená přehnutím předního dílu u bočního švu kalhot, sukně apod., do tvaru klínu přehnutím.
 • Švová kapsa - jejíž otvor je vypracován, popřípadě ukryt ve švu např. kapsa v pasovém švu kalhot jako je hodinková kapsa nebo v členícím princesovém švu dámského kabátku
nahoru