Použitá literatura

  1. HAMŽÍK, Pavol a GALUSEK, Dušan. Oděvní názvosloví. 1. čes. vyd. Praha: SNTL, 1986
  2. SLEPÁNEK, Josef. Oděvní názvosloví. 1. čes. vyd. Praha: SNTL, 1980

    TERŠL, Stanislav. Malá encyklopedie textilií a odívání. 2.vyd. Praha: SNTL, 1989.ISBN 80-03-00066-1

  3. ÁBELOVÁ Ľudmila. Technológia pre 1. ročník študijných odborov oděvníctvo. 2. slov. vyd. Bratislava: ALFA 1994
  4. ÁBELOVÁ Ľudmila. Technológia pre 2. ročník študijných odborov oděvníctvo. 1. slov. vyd. Bratislava: ALFA 1990
  5. REHÁKOVÁ Oľga. HORNÁ Marta. Technológia pre 3. ročník SPŠO študijných odborov oděvníctvo. 1. slov. vyd. Bratislava: ALFA 1991
  6. REHÁKOVÁ Oľga. HORNÁ Marta. Technológia pre 4. ročník SPŠO. 1. slov. vyd. Bratislava: PROXIMA PRESS 1996
  7. Módní časopisy
nahoru