Záhyb

je záměrné přehnutí dílu vytvořené nejméně dvěma přehyby nebo ohyby nebo jejich kombinací. Přehyb je místo přehnutí dílu do ostré hrany (přežehlen) . Ohyb je místo přehnutí dílu v obloukovitém tvaru (nepřežehlen) . Záhybová plocha je celková šíře, o kterou je díl pro vytvoření záhybu rozšířen. Je skryta na rubní straně dílu. Podle umístění a vypracování se rozlišují různé druhy záhybů jako je

záhyb kombinovaný ,

protizáhyb lícový

a rubový ,

záhyb dvojitý ,

zvonový ,

klínový ,

závalový ,

dílový (přehyb kalhot) ,

podžehlený ,

nadžehlený atd…

.

nahoru