Vady přízí a nití

Vyrobená příze, která se používá na další zpracování v tkalcovně nebo pletárně, nesmí vykazovat vnější vady (slabá místa, silní místa, nopky), které by snižovaly vizuální a estetickou úroveň následného produktu - textilie. Proto téměř každá příze je současně s přesoukáváním z potáčů na dutinky jiného typu, čištěna pomocí kapacitních (Zellweger Uster) nebo optických (Peyer) zařízení, která jsou a nainstalována na soukacích automatech (autokonerech). Podle volitelného nastavení je soukání zastaveno jakmile se vada objeví, vadné místo vystřiženo a konce příze navázány. Uzel je menší defekt v tkanině neboť je možno jej vtáhnout do rubu tkaniny, které se provádí na vyšívárně, kdežto silné místo příze je viditelná neodstranitelná vada.

Pro definice vady nití existuje názvoslovná norma: ČSN 80 0026. Vady přízí a nití jsou popisovány až jako vady tkanin. Jsou to zejména:

 • chlupatost - velké množství odstávajících vláken
 • přípředek - cizí vlákna nebo nitě ovinuté kolem základní nitě
 • zdvojená nit - úsek nitě se zvětšenou hmotností přikroucením jedné nebo několika nití
 • smyčkovitost - úseky nití zakroucené ve tvaru smyčky
 • zašpinění - znečištěné nebo zaolejované místo
 • promísení - nedokonalé promísení vláken ve vícekomponentní přízi
 • neprobarvení - neprobarvená místa po barvení na cívkách
 • neegalita - nehomogenní vybarvení příze
 • zádrh - přehrnutá a shrnutá jedna nit ve skané přízi
 • zplstění - navzájem zaklíněná vlákna (u vlnařských přízí)
 • stažený obal - obnažené jádro nitě (u jádrových šicích nití)
 • odřené místo - narušená povrchová struktura nitě

Popsané defekty přízí a nití, jejichž výskyt je dosti řídký, neboť současné technologie mají na jednotlivých postupech kontrolní čidla, která defekt jednak hlásí, jednak jej vystřihne.

Kontrolní otázky
 1. Jaký je princip udělení změny tvaru vlákna hladkému multifilu?
 2. Jaké uplatnění mají tvarované nitě v textilní výrobě?
 3. Jaký typ vnější vady příze se odstraňuje při čistění (autokoner)
 4. Co je jádrová šicí nit a z jakého důvodu se vyrábí?
nahoru