Efektní příze a nitě

Kromě uvedených typů přízí a nití jsou používány i příze a nitě efektní. Efekt může být vytvořen již pouhým střídáním směru a počtu skacích zákrutů jak tomu je u krepových nití. Dalších efektů se dosahuje na efektním skacím stroji:

 • nepravidelným podáváním
 • nestejnou délkovou hmotností vstupujících přízí
 • druhem použitých přízí a materiálů
 • zaskáním kousků přástů nebo pramenů

K výrobě efektních nití (v použití je též název efektní příze) se používá nit nebo nitě základní a nit zdobná. Některé druhy je nutné ještě druhým skaním zpevnit pomocí tzv. nitě křížové, která je tenká a nenápadná a jejíž směr zákrutu je opačný. Pro výrobu těchto nití se používají efektní skací stroje se 2 nebo 3 páry podávacích válečků a dalším doplňkovým ústrojím. Nejčastěji to jsou stroje prstencové s větším průměrem prstenců.

Poznámka: přadlák používá slovo příze, tkadlec slovo nit.

Efektní nitě vzniklé skaním dělí na nitě:

 • s rovnoměrným přívodem přízí popř. s přívodem kousků přástů, nopků nebo přízí mezi stáčené nitě
 • s nerovnoměrným přívodem přízí
 • z různobarevných vláken, česanců nebo přízí.

Hlavní názvy efektních předených a skaných nití s rovnoměrným přívodem přízí.

 • krepová - nit s vysokým zákrutem, takže její tvar není přímkový
 • buklé - nit z hrubých srstí; nit skaná ze dvou přízí, kde jedna je volnější, popř. nit křížová
 • etamínová - skaná z příze bavlněné a ostře točené vlněné příze
 • haraska - vícenásobně skaná nit ze ševiotových vln, ševiot -- druh vlněného vlákna
 • krytá - základní příze je hustě obeskána krycí nití (nitěmi), takže jádro nitě je zcela zakryto
 • spirálová - základní hrubější nit je ve srovnání s krytou volněji obeskána jednou nebo dvěma jemnějšími nitěmi
 • nopková - skaná s nopky, (event. barevnými), nebo nopky jsou vloženy přímo do pavučiny a jsou již v pramenu a dále v přástu
 • obeskaná - základní hrubější příze je obeskaná dvěma jemnými přízemi v protizákrutu
 • dracoun - skaná nit obtočená tenkým kovovým páskem
 • žaspé - nit předená ze dvou různobarevných přástů
 • muliné - skaná z několika přízí, obvykle ze dvou, různých barev.

Hlavní druhy efektních předených a skaných nití s nerovnoměrným přívodem přízí

 • plamenová - s podélně zesílenými místy v protáhlém tvaru
 • ondé - nit s jemným protáhlým spirálově zřaseným povrchem
 • housenková - dvojmo i vícenásobně skaná nit s protaženými nopky
 • žíhaná - obeskaná, kde v pravidelných vzdálenostech má dva barevné odstíny
 • přástová - měkká a objemná nit -- mezi dvě základní nitě jsou zaskány kousky přástů
 • froté - je smyčková nit mající v pravidelných intervalech smyčky.
  Podle jejich velikostí jsou jich 3 typy:
  • froté - malé smyčky
  • loop - střední smyčky
  • střapcová - dlouhé smyčky (až 2 cm)
 • knoflíková - v pravidelných vzdálenostech jsou soudečkové shluky nití (i barevných) v různých velikostech
 • žinylka - mezi dvě základní nitě jsou zaskány úseky přástů či přízí. Může být vyrobena různými technologiemi jako jsou: skaní (nejběžnější způsob), tkaní a pletení.

Hlavní druhy efektních nití barvených a potiskovaných.

 • ombré - s pozvolným přechodem barev způsobených ponořením potáčů do barevné lázně
 • viguré - skaná z potištěných česanců
 • marengo - vlněná nit s přídavkem (do 5%) nebarvených vláken
 • melanž - příze z různobarevných vláken
 • flámková - s podélnými barevnými místy v protáhlém tvaru

Efektní nitě kombinované.

Kromě toho, že existují efektní nitě výše popsané, existují i efektní nitě kombinované, které vznikly kombinací uve dených typů. Takže např. existuje efektní nit obeskaná, která má jádro jako melanžovou přízi a je obeskána dvěma nitěmi, kde každá z nich je už sama o sobě efektní (např. muliné). Jejich název je pak podle převládajícího efektu.

Další speciální názvosloví přízí:

bavlněné příze:

 • mako - jemná bavlněná česaná příze
 • medio - bavlněná příze středního zákrutu
 • water - silně kroucená bavlněná příze

lněné příze:

 • lenka - příze z vochlovaného lnu
 • koudelka - příze z odpadu při potěrání a vochlování

jutové příze:

 • jute warp - osnovní příze (angl. warp -- osnova)
 • jute heft - útková příze (angl. weft -- útek)
 • jute line - vochlovaná jemná příze
 • jute tow - koudelová hrubá příze

vlněné příze:

 • in oil - nepraná režná vlněná příze
 • listrová - lesklá příze z hrubější vlny
 • pako - příze z alpaky
 • scoured - praná vlněná příze
 • cheviot - česaná příze z tvrdých dlouhých vláken

hedvábné nitě:

 • gréž - surové hedvábí ze střední části 10 kokonů (nedegumované)
 • organzín - 2-3 gréže seskané
 • grenadine - silně kroucené organzín
 • voile - slabě kroucené hedvábí
 • krep - ostře točené hedvábí (krepová nit)
 • šody - příze z hedvábných trhanin
Kontrolní otázky
 1. Jaké použití mají efektní nitě?
 2. Jakým způsobem dojde k vytvoření efektu u knoflíkové nitě?
 3. Jaké podoby může mít smyčková nit
 4. Jaké efektní nitě se vyskytují u ručně pletacích přízí?
nahoru