Chemická vlákna

Surovinou chemických vláken může být jak přírodní polymer, ze kterého se vyrábí vlákna celulózová a bílkovinná, tak syntetickou cestou vyrobený polymer, ze kterého jsou vyrobeny polyamidy, polyestery, polyolefiny, polyakrylonitrily, atd.

Obecný výrobní proces pro první skupinu je přeměna přírodního (existujícího) polymeru tak, aby mohl být zvlákňován, tj. proces depolymerace - převedení do roztoku - zvlákňování. To je prováděno buď do lázně (viskóza, měďnaté vlákno) nebo do horkovzdušné komory (acetáty). Tvar průřezů vláken je dán srážecími a odpařovacími podmínkami a je v zásadě podélně rýhovaný.

Výrobní proces druhé skupiny (syntetická vlákna) zahrnuje nejprve přípravu polymeru (monomer polyreakce (polymerace, polykondenzace, polyadice) zvlákňování do šachty. Tvar vláken je dán tvarem zvlákňovacích trysek, takže jsou vyráběná vlákna kruhových, popř. různých profilových průřezů která jsou zejména vhodná pro zlepšení omaku výrobku z nich, vytvářejí podmínky pro sníženou žmolkovitost, popřípadě pro zvýšení tepelně izolační schopnosti. Další možností je výroba konjugovaných vláken, popřípadě mikrovláken.

Způsoby zvlákňování chemických vláken.

zvlákňování do lázně
zvlákňování do komory
zvlákňování do šachty

Další výhodou vyráběných vláken, ať cestou z přírodního polymeru, tak cestou syntetickou, je vytvoření různých typů vláken - to zejména pro jejich pozdější směsování s vlákny přírodními. Typ vlákna je dán jeho délkou a jemností (délkovou hmotností). Deklarace jemnosti je obvykle v jednotkách dtex a může být v rozsahu od super-mikrovláken (0,1 dtex) až po velmi hrubá vlákna, resp. žíně, jejichž tloušťka je udávána v mm. Rovněž délky mohou být různé - podle požadavků odběratelů a jsou udávány v mm. Jsou získávány buďto jako střiže s konstantní délkou všech vláken - a použitelnost je především pro směsování s bavlnou. Jiná verze spočívá ve výrobě trhance z kabelu - vlákna nemají stejnou délku a tato konvertorová technologie je rozšířena zejména pro vlnařské typy. U chemických vláken jsou vžity tyto komerčně, pro textilní účely, vyráběné typy

Viskózová, měďnatá a acetátová vlákna.

Viskózová vlákna

technologickým procesem je chemická přeměna přírodního polymeru (dřevná celulóza), jehož poslední fází je zvlákňování alkalického viskózového roztoku do kyselé lázně, kde dochází ke vzniku vlákna a k utváření jeho struktury. Následným procesem po výrobě kabelu je jeho řezání na střiž, praní, sušení, balení a expedice. Vyráběný sortiment: kabel na střiž B a V typů většinou matovaný, multifil jako vlákna lesklá i matovaná. Matování vláken je prováděno titanoxidem, který difusně rozptyluje světlo.

Kromě základních typů jsou vyráběny modifikace: modalová viskóza (vlákno s vyšší pevností za mokra), polynozická viskóza (vlákno téměř s kruhovým průřezem), vysocepevná viskóza, atd. Viskóza se velmi často směsuje s vlnou, polyesterem, polyamidem a jinými vlákny.

Užitné vlastnosti: sorpce (vyšší než bavlna)

Negativa: mačkavost, špinivost (prachové částice se ukládají do zářezů v povrchu vlákna), nízká pevnost za mokra.

Údržba: praní, čištění

Použití: náhrada bavlny, směsi s nízko sorpčními vlákny. Šatovky pro volný čas; chladný omak.

Obchodní názvy: DANUFIL, DANUFLOR (SRN), DURAFIL, EVLAN, FIBRO, SARILLE, VISCOSTAT (Anglie), TUFCEL (Japonsko), TENASCO, ENKA (USA), SNIA (Itálie), POLINOSICA (Španělsko).

viskózová vlákna lesklá
viskózová vlákna matovaná

Měďnatá vlákna

získávají v poslední době na významu. Jejich výrobní postup se od viskózy liší tím, že k depolymeraci se používá amoniakálního roztoku hydroxidu měďnatého. Ostatní způsob výroby je obdobný - zvlákňování se provádí do kyselé neutralizační lázně a výsledná vlákna mají téměř kruhový průřez a svými vlastnostmi se podobají přírodnímu hedvábí. Výroba je značně nákladná.

Obchodní názvy: CUPRAMA, CUPRO (USA)

Acetátová vlákna

2 typy vláken jako deriváty celulózy: diacetátová, a triacetátová. Zvlákňování se děje z roztoku do horkovzdušné komory, profil vlákna je podobný viskózovému vláknu. Jedná se o nákladnou výrobu, kde základ tvoří celulóza. Vyrábí se převážně multifil, který mnohdy nahrazuje přírodní hedvábí.

Obchodní názvy: DICEL, TENCEL, LINTRELLE, TRICEL, (Anglie)

Údržba: praní, čištění

Použití: dámské lehké šatovky hedvábnického typu, příměs do vlnařských tkanin jako efekt, oděvní doplňky, šátky, kravaty, atd.

acetátové vlákno AC
triacetátové vlákno AT

Pryžová vlákna

Surovinou je přírodní kaučuk nebo syntetický latex (butadien). V současné době převažuje syntetická forma, i když i ta je nahrazována vláknem polyuretanovým, které je v poslední době na vzestupu. Zvlákňování je prováděno ze skleněných trysek kruhového profilu do vodní lázně.

Tabulka porovnatelných vlastností.

Parametr Vlákno pryžové Vlákno latexové Vlákno polyuretanové
f [mN tex-1] 10 -- 20 20 -- 30 50 - 90
e [%] 600 - 700 600 -- 700 500 - 600
odolnost proti UV záření degraduje degraduje dobrá
vliv stárnutí degraduje degraduje téměř žádný
vliv údržby po čase degraduje po čase degraduje téměř žádný

Vzhled: vlákna jsou kruhového průřezu, na povrchu mírně drsná.

Užitné vlastnosti: vysoká pružnost, krátkodobé zotavení, drsnost.

Negativa: pod vlivem UV záření, pracích prášků a kosmetických přípravků dochází ke stárnutí, vlákno postupně degraduje, ztrácí pružnost, lepí se a později rozpadá. Použití: elastické prádlo, elastický zdravotní materiál, v oděvnictví pak jako pruženky, protikluzky atd.

Kontrolní otázky
Čím se vyznačuje viskózové vlákno, kde je jeho oblast nejvyššího použití a proč?
Jaké ekologické problémy nese sebou výroba viskózového vlákna?
Jsou známy směsi VS vlákna s vlákny přírodními?
nahoru