textilní terminologie - zbožíznalství > vlákna, příze a nitě > Příze a nitě, jejich označování, vlastnosti, sortiment a vady

Příze a nitě, jejich označování, vlastnosti, sortiment a vady

Číslování přízí a nití

Příze

Konstrukce přízí a nití se liší podle toho, z jakých jsou vláken, z jakých jejich délek, popř. jak jsou dodatečně upravovány. V dnešní době existují převážně tři technologie vyráběných přízí. Jsou to:

 • prstencové příze mezi které patří mykané, poločesané a česané
 • příze s volným koncem mezi které patří rotorové a frikční
 • vzduchem předené příze.

Každá z nich má typickou povrchovou strukturu.

Příze vyrobené různými technologiemi

Prstencová příze má další rozlišení v tom, zda je mykaná z hrubějších vláken, nebo česaná z jemnějších vláken - oby typy mají obvodová vlákna urovnána ve tvaru šroubovice, zpravidla se Z-zákrutem .

Příze s tzv. volným koncem (rotorové, BD) mají charakteristickou strukturu. Vlákna sledují jistý směr zákrutů, ne tak přesně jako u prstencových přízí, a v nepravidelných vzdálenostech se vyskytují tzv. „ovinky“.

Vzduchem předená příze je charakteristická tím, že v pravidelných intervalech sice existují také ovinky, ale vlákna ve hmotě příze jsou téměř v axiální poloze.

Frikčně předená příze je značně objemná a neurovnaná. Co se týče použitelnosti jsou nejvíce používány příze prstencové (bavlnářské, vlnařské, lnářské), dále rotorové (bavlnářské) a vzduchem a frikčně předené (chemická vlákna, směsi) převážně pro výrobu technických produktů.

Uvedené typy se nevyskytují v celém rozsahu jemností. Nejjemnější (tj. s nejnižší hodnotou tex) s délkami do 50 mm (short staple) se vyskytují příze bavlnářské a vlnařské prstencové česané (4 - 33 tex), bavlnářské a vlnařské prstencové mykané (15 -- 1000 tex), dále pak vzduchem, rotorově a frikčně předené. S délkami nad 50 mm (long staple) se vyrábějí příze vlnařské prstencové česané (20 - 50 tex) a vlnařské prstencové mykané (od 40 tex výše).

Jak bylo uvedeno, vyskytují se v označování přízí a nití též materiálové specifikace, podle kterých rozdělujeme příze na:

 • bavlnářské
 • vlnařské
 • lnářské
 • hedvábnické.

Toto označení však neznamená, že daná příze se složena pouze z vláken jedné suroviny. Může být i směsová - ale znamená to, že vlákna svou délkou a jemností jsou daného typu (např. B - bavlnářského, V - vlnařského, L - lnářského).

Příze by měla mít následující vlastnosti:

 • pevnost (pro tkací proces)
 • tažnost a pružnost (pro relaxaci tkanin a pletenin)
 • hmotnou nestejnoměrnost (pro hodnocení jakosti a vzhledu)
 • vnější vady (pro vady tkanin a pletenin)
 • chlupatost (pro omak tkanin a pletenin)

Nitě

Příze, která prodělala družící nebo skací proces se nazývá nit.

Zákrut příze je podmíněn její konstrukcí a cílovým použitím. Příze pro výrobu tkanin nebo pletenin spodního prádla musí mít mezivlákenný prostor pro kapilární odvod potu (vody) - tedy s nižším zákrutem - a materiálově může být ze sorpčních vláken, jako jsou bavlna, viskóza, vlna, popř. jejich směsi. Příze pro svrchní ošacení u kterého se předpokládá jistá tepelně izolační funkce, by měly mít mezivlákenný prostor vyplněný vzduchem, který v principu vytváří tepelnou izolaci -- tedy středně nebo volněji točené příze. Materiálově to jsou příze z kadeřených vláken (z přírodních vlna a srsti), z chemických taková, která byla tvarovacím procesem zkadeřena (polyamid, polyester, akryl a některá další). Co se týče ostatních vlastností, jako je trvanlivost v oděru a pevnost - tyto vlastnosti jsou dány především samotnými vlákny, při čemž k namáhání na tah dochází především při technologii tkaní (rychloběžné tkalcovské stavy), v malé míře při výrobě plošných útvarů nebo u textilií technických, ale k jejich namáhání na oděr dochází při především při používání oděvního výrobku při jeho nošení.

Tvary návinů přízí jsou uzpůsobeny pro další použití. V současné době jsou všechny tkalcovské a některé pletařské příze přesoukávány a současně čištěny, takže původní tvar potáče z dopřádacího stroje se přesoukává na velkoprůměrové válcové nebo kónusové cívky, které jsou pak dále předkládány cívečnicím snovadel nebo jako útkové příze bezčlunkovým tkalcovským strojům, které dnes převládají. Pakliže se jedná o speciální výrobu, jsou příze ve tvaru vytáčů, kanet, popř. jiných typů návinů.

potáč
vytáč
kaneta
válcová cívka a kónusová cívka

Tvary návinů přízí

Kontrolní otázky
 1. Jaké jsou převodní vztahy pro základní jednotky délkové hmotnosti (jemnosti)?
 2. Jak zjistíte délkovou hmotnost (jemnost) příze z parametrů vláken a jejich počtu.
 3. Jaké značení se používá u skaných přízí?
 4. Jak podle vzhledu poznáte od sebe druženou a skanou přízi?
nahoru