Chemické nitě

Chemickou nití chápeme monofil, multifil a kabílek – tedy útvary ze 100% chemických vláken a to buď jako hladký nebo tvarovaný (texturovaný) útvar. Materiály jsou především polyamid, polyester, popř. akryl.

Monofil hladký, a to jak bezbarvý nebo kouřový se používá v oděvnictví tam, kde není účelné šev zviditelnit. Šev takto vytvořený z monofilu je zcela ponořen do textilie a splývá s její barvou. To je např. u spodních lemů nohavic, sukní ap. Někdy je tento výrobek používán v punčochovém zboží. Silnější monofily jsou pak používány jako rybí vlasce (barvené), režné jako výplety tenisových a badmintonových raket. Jejich jemnost se vyjadřuje průměrem v mm.

Multifil hladký má použití v pleteninách (krepové dámské punčochy, punčochové kalhoty atd.) – je zpravidla barven na tělovou barvu – ve spec. případech na černou, červenou a jiné odstíny. Častou příměsí jsou těchto výrobků jsou elastomérová vlákna.

Multifil tvarovaný, jehož hlavním cílem je pružnost následného výrobku, se vyrábí z multifilu hladkého různými technologickými tvarovacími postupy:

  1. ozubenými koly
  2. pěchováním proudem vzduchu
  3. pěchováním do vyhřáté komůrky
  4. tažením přes vyhřátou hranu
  5. nepravým zákrutem
  6. frikčním způsobem
  7. kombinací teplem sráživých a nesráživých vláken
  8. tvarování postupem: pletení – fixace – párání

První dva z uvedených způsobů se používají u vláken, která nejsou tvarovatelná teplem, jako jsou např. viskózová vlákna. Způsoby 3 až 8 jsou určeny pro vlákna teplem tvarovatelná (polyamid, polyester), neboť tvarovacího efektu se dosahuje vnucenou mechanickou silou a tepelným účinkem, tzv. tepelným šokem, který má následující režim:

Ohřev povolí napjaté mezimolekulární síly ve vlákně – mechanické vnucení tvaru vláknu pozici energeticky nejvýhodnějších vnitřních mezimolekulárních vazeb – a ochlazením se vytvoří tyto vazby na nových, energeticky výhodnějších pozicích, čímž se tvar vlákna ustálí tzv. zafixuje. Výsledným útvarem je objemový multifil - objemová nit. Použití těchto nití je především tam, kde požadujeme nízkou hodnotu tepelné izolace ale zejména pružnost následného výrobku, jako jsou různá sportovní oblečení, plavky, zdravotnické pomůcky atd.

Zvláštností je tvarovaný kabílek, především z polyamidu, který je používán pro výrobu všívaných koberců, a to buď ve formě nerozříznuté nebo rozříznuté smyčky.

tvarování ozubenými koly
tvarování pěchováním vzduchem
tvarování tažením přes hranu
tvarováním nepravým zákrutem
frikční tvarování
Tvarovací technologické postupy
- tvarování ozubenými koly
- pěchováním vzduchem
- tažením přes hranu
- nepravým zákrutem
- friční tvarování
nahoru