Vlastnosti přízí a nití.

Vlastnosti přízí a nití lze hodnotit z několika různých hledisek. Jednak jsou to vlastnosti zpracovatelské, které se projevují při jejich zpracování. Jsou to např.:

  • vnější vady příze (slabá místa, silná místa, nopky)
  • vysoká hmotná nestejnoměrnost (kolísání počtu vláken v průřezu příze)
  • stabilita zkadeření u chemických tvarovaných multifilů
  • kolísavá pevnost příze (přetrhovost na tkacích a pletacích strojích)
  • smyčkovitost (zejména u šicích nití)

Na popsané vlastnosti existují povolené hodnoty a normy, které současně hodnotí podle zjištěných parametrů jakost příze – a podle jakosti se určuje její cena. Nejen vlastnosti ale i vady a jejich četnost výskytu se podílejí na zařazení příze do jakostního stupně, který je důležitým parametrem pro stanovení její ceny.

nahoru