Polyesterová vlákna.

Polymer vzniká chemickou reakcí (polykondenzací) ze dvou vstupních komponent, ze kterých je vyroben polykondenzát, který se zvlákňuje z taveniny do šachty, následně dlouží, popřípadě sdružuje do kabelu, který se dále řeže na střiž, nebo trhá na trhanec. vznikají různě jemná, profilovaná, popřípadě bikomponentní vlákna. Polyester je ve srovnání s Polyamidem relativně tuhé vlákno. Používá se ve směsích s bavlnou, vlnou, VS střiží do mykaných a česaných přízí. Zvyšuje tuhost výrobku, a snižuje jeho mačkavost. Má velmi nízkou sorpci, proto po fysiologické stránce je nevhodný. Známá obleková a šatová směs 45 Vlna/55 Polyester byla stanovena na základě výzkumu jako optimální pro vlastnosti, kladené na tyto výrobky. Ve směsích s bavlnou a Viskózou napomáhá jejich trvanlivosti. V 70 letech byl na vrcholu tvarovaný Polyesterový multifil známý pod obchodním názvem "Crimplene" na výrobu pletených oděvů. Neosvědčil se pro vysokou zátrhovost pletenin z něho vyráběných.

Užitné vlastnosti: tvarová stabilita, snadná údržba, směsi

Negativa: na povrchu vláken se časem objevují oligomery vystupující krystaly dimerů a trimerů (krátké řetězce polyetyléntereftalátu) způsobující drsnost vlákna a jeho zhoršenou zpracovatelnost. Dalšími negativy jsou fibrilace (roztřepení konců vláken při nošení), která později přechází v ojínění a v poslední fázi ve žmolkovitost - jako nejhorší vlastnost PES vláken. Tím, že je vlákno prakticky bez sorpce, snadno podléhá vzniku elektrostatického náboje, přitahuje prach a stoupá jeho špinivost.

Vyráběný sortiment: monofil, multifil hladký a tvarovaný, kabel, trhanec, střiž.

Použití - ve staplových vláknech především jako směsová komponenta s bavlnou, vlnou, lnem. Jako monofil a multifil a to jak hladký tak tvarovaný do pletených výrobků. Rouno ze střiže do tepelně izolačních vrstev oděvních výrobků.

Údržba: praní, čištění, žehlení na •• tj. 150 0 C, teplota měknutí/teplota tání: 230/260°C

Obchodní názvy: TESIL (ČR), SLOTERA (SR), DACRON (USA), DIOLEN (Holandsko), TERITAL (Itálie), TERYLENE (Anglie), TETORON (Japonsko), TREVIRA (SRN).

Polyamidová a polyesterová vlákna patří mezi nejvíce rozšířená vlákna a z toho důvodů byly vyvinuty speciální zvlákňovací trysky, ze kterých vznikají vlákna různých profilů. Profilování vláken má ten cíl, aby vlákno svým tvarem a povrchem napodobovalo vlákno přírodní. Zvětšením povrchu se dosáhne vyšší adsorpce a znesnadňuje se vytahování vlákna z příze, čímž se sníží žmolkovitost. A vlákno, které má na povrchu rovnou plošku, odráží světlo a jeví se lesklé. Do některých přízí jsou tato vlákna přidávána právě za tímto efektem. Dále to jsou to např. vlákna dutá, jejichž použití je v tepelně izolačních vrstvách (prošívané přikrývky, zimní oblečení, zimní sportovní kombinézy atd.). Tato vlákna velmi dobře drží tvar - souvislá dutina snižuje hmotnost vlákna, vzduch v ní působí nepatrně jako tepelný izolant, ale zejména dutina sama znesnadňuje ohyb vlákna. Tím tato vlákna, pakliže jsou tvarovaná, drží tvar vzniklé vrstvy (rouna), čímž je vytvořena tepelně izolační vrstva. Tato vlákna jsou zejména na polyesterové bázi, takže jejich údržba je velmi jednoduchá a nedochází ke změně jejich vlastností. Nejznámější tvary profilovaných a dutých vláken včetně základního válcového tvaru jsou uvedeny v přehledu na následující straně.

 

Nejznámější tvary profilovaných a dutých vláken

Polyamidová a polyesterová mikrovlákna.

Jedná se o vlákna v jemnosti pod 1 dtex (průměr cca 10 µm) a jejich výrobní kapacity jsou zhruba 70/30 ve prospěch Polyamidových mikrovláken. Jedná se o nákladnou výrobu a ta probíhá zpravidla třemi níže popsanými způsoby:

  • zvlákňováním přímo ze speciálních trysek
  • jako bikomponentní vlákno typu M/F různých profilů, jejichž výroba spočívá ve zvláknění směsového polymeru a následné rozpuštění matrice
  • štěpením z mikrofolií s tloušťkou do 1 µm)

Jsou známy dva typy mikrovláken, odlišující se jemností:

  • 1 - 0,3 dtex - mikrovlákna
  • 0,3 a méně - supermikrovlákna

Oba typy způsobují na broušené hedvábnické nebo bavlnářské tkanině sametový, broskvový až hedvábný omak. Struktura tkaniny vytváří částečně uzavřený broušený líc - tkanina propouští páru, nepropouští kapkovou (dešťovou) vodu. Vzhledem ke složité výrobě jsou tkaniny z těchto vláken v cenově vyšší poloze než komerční polyesterová vlákna.

Užitné vlastnosti výrobků z mikrovláken: nepromokavost, tvarová stabilita.

Údržba: praní, čištění, žehlení na tj. 150 0C.

Použití: plášťoviny, sportovní oblečení

Obchodní názvy: DIOLEN MICRO, DIOLEN 44 (SRN), TREVIRA FINESSE, TREVIRA MICRONESSE (Anglie), TORAY MICRO, TEJIN MICRO (Japonsko).

nahoru