obchodní dovednosti > marketing > Organizační připravenost k tržní orientaci

Organizační připravenost k tržní orientaci

 • Výrobní kapacita
 • Vedení a organizace
 • Finanční zdroje
 • Technické znalosti
 • Marketingové zkušenosti
 • Vývozní zkušenosti
 • Cíle a priority vedení

Připravenost produkce na tržní orientaci

 • Úspěšnost výrobku na tuzemském trhu
 • Konkurenční ceny
 • Moderní design
 • Zaměření na vybrané segmenty

Hodnocení atraktivity trhů

 • Trhy pro váš výrobek rostou
 • Na trzích dominují velmi velké společnosti, které naplňují všechny potřeby trhu v konkurenčních cenách
 • Trhy reagují na cenu v marketingovém komplexu
 • Trhy jsou chráněny vládami a jejich politikou

Příklad: Charakteristika postavení firmy, výrobku a trhu:

Růst 2 1 0 -1 -2 Pokles

Nejsou ovládané velkými firmami

Jsou ovládané velkými firmami

Reagují na mnoho mimocenových faktorů

Reagují pouze na ceny

Nejsou regulovány vládami

Regulovány vládami

Otázka : Jak můžete interpretovat silné a velmi slabé výsledky a jaké z toho vyvodit rozhodnutí?

Zaměřte se nejdříve na trhy jako celek, poté se soustřeďte na jednotlivé tržní segmenty.

Přitom vycházejte z dále uvedených kritérií:

Profilace firemního trhu

 • Musíte rozlišovat mezi celkovým trhem a segmentem.
 • Je na trhu mezera?
 • Je v mezeře trh (tržní potenciál)?
 • Má segment budoucnost?

Hlavní charakteristiky sledovaného trhu

 • Trendy prodeje
 • Trendy objemu
 • Charakteristiky odběratele
 • Profil oblasti
 • Ekonomické faktory
 • Sezónnost
 • Distribuce

Konkurence

 • Firmy na trhu
 • Pronikání značek
 • Výdaje na reklamu
 • Diferenciace výrobků

Technologie

 • Druh technologie
 • Možnosti získání technologie

Tento pohled bude v dalších kapitolách detailně rozebrán.

nahoru