obchodní dovednosti > marketing > Marketingový mix

Marketingový mix

Jde o základní nástroj pohledu marketingového specialisty na jakoukoli realitu či problém - tzv. marketingové brýle

Klasický marketingový mix - 4P

se skládá z následujícího:

Product - výrobek, výkon, zboží, služba a to funkce, základní design, kvalita, odlišení ap. Úprava (barvy, detaily - prvky designu, ovlivňující spíše vzhled výrobku než jeho funkci), balení

Price - cena, odměna, podmínky, výhody vždy záleží na nákladech, kde je výrobek prodáván, komu je prodáván a na cenách konkurence

Place - distribuce, logistika, POS Distribuce (marketingové kanály). Jak je výrobek přepravován, uskladněn a zpřístupňován spotřebiteli

Promotion - obchodní komunikace - podpora poptávky různými technikami, včetně osobního prodeje, reklamy, inzerce, publicity a prodejních výstav.

Vztahový mix

Vztahový mix rozšiřuje pohled na klíčové vlivy nové doby:

  • maximální informace o trhu
  • rychlost inovační změny

Co je charakteristické pro velmi vyrovnaný trh?

Rozdíly mezi produkty splývají. Výrobci se snaží identifikovat vlastní produkty individuálním působením na zákazníka - cílovou skupinu. Zde nejčastěji dochází ke snaze kopírovat praktiky vůdců trhu.

  • porovnání marketingového mixu významných firem na trhu. Příklady: souboj Coca Cola x Pepsi; Procter & Gamble x Unilever
  • akce japonských a korejských automobilek na evropském trhu
  • silný tlak na fúze a nákupní svazy, firemní a komoditní portály
  • komunikační postupy farmaceutických firem vůči lékařům
  • souboj T-Mobile x Eurotel x Oskar, specifické formy komunikace počítačových firem – vše on-line – DELL
  • stavebnictví - vzorové stavby
  • letectví - letecké dny, aerosalony

Na každém cílovém trhu a v každém tržním segmentu bude mít marketingový i vztahový mix jiné složení.

nahoru