obchodní dovednosti > marketing > Organizace tržní orientace

Organizace tržní orientace

Není pouze jedna cesta organizování tržní orientace. Jsou i jiné možné varianty tržní orientace – např.:

Subdodavatelská smlouva

Subdodavatelská smlouva pro jinou společnost jako definovaná fáze výrobního procesu, nebo jistého množství vyráběných výrobků. Podnik nezískává tržní zkušenosti a znalosti.

Joint - ventures

Umožní firmám využívat specializovaných dovedností svých partnerů na cílovém trhu

Dají firmám rychlejší přístup k místnímu distribučnímu systému

Usnadňují firmám vstup na trhy, kde je činnost firem plně vlastněných zahraničními subjekty znesnadňována

Poskytují firmám dodatečný kapitál a personál, který je nutný pro mezinárodní operace

Deset nejčastějších chyb

  • Chybějící orientace na zákazníka a naplnění jeho očekávání
  • Nevyužívá se poradenství
  • Nedostatečné nasazení na nejvyšších hladinách manažerského řízení
  • Nedostatečná péče při výběru distributorů
  • Honění se bez rozmyslu za jakýmikoli zakázkami a odkudkoli
  • Pomíjení zahraničních trhů, pokud má tuzemský trh boom
  • Neochota modifikovat výrobek
  • Na obalech chybí popis v jazyce cílového trhu
  • Konkurence výlučně jen cenou
  • Chybí soustavný dlouhodobý rozměr strategie.
nahoru