obchodní dovednosti > marketing > Předpoklady tržního úspěchu

Předpoklady tržního úspěchu

Integrovaná marketingová strategie

Všechny čtyři oblasti jsou propojené. Změna jednoho prvku má zpravidla okamžitý dopad na ostatní.

Tržní prostor

Trhy, které jsou obsluhovány a cílové zákaznické segmenty, na něž se zaměřujeme

Výhoda

Tržní pozice, která odlišuje naši činnost od činnosti konkurentů

Přístup

Komunikační a distribuční kanály použitelné k podchycení příslušného trhu

Aktivity

Přiměřené měřítko a rozsah činností

nahoru