obchodní dovednosti > marketing > Vypracování marketingového plánu

Vypracování marketingového plánu

Úvod

Charakteristika plánu:

 • Jasný
 • Srozumitelný
 • Realistický
 • Dosažitelný
 • Měřitelný
 • Časově ohraničený
 • Specifický
 • Zaměřený na výsledky
 • Kontrolovatelný
 • Plán musí definovat očekávané výsledky a určit zdroje potřebné pro jejich dosažení.

Test dobrého plánu:

 • Obsahuje jasné cíle
 • Obsahuje jasné kroky jednotlivých činností
 • Činnosti jsou řazeny v patřičném sledu
 • Jsou určeny kontrolní body
 • Pracovníci se podílejí na přípravě

Některé důvody pro selhání plánu:

 • Nedostatek zaujetí pracovníků
 • Vrcholové vedení není zapojeno
 • Špatné prováděcí metody
 • Málo podpory a pomoci
 • Žádná následná aktivita
 • Opomenutí klíčových činností
 • Plány se svěří podřízeným
 • Potlačení tvůrčích myšlenek
 • Nejasná politika vedení podniku
 • Přílišný důraz na hodnocení

Proces plánování

DIAGNÓZA : Kde je podnik teď a proč

PROGNÓZA : Kam podnik směřuje

CÍLE : Kam by podnik měl směřovat

STRATEGIE : Kterou nejlepší cestou se tam dostane

TAKTIKA : Jaká činnost, kdo a kdy

KONTROLA : Co je třeba sledovat ke zjištění úspěchu nebo selhání

Výhody marketingového plánu

 • Zlepší se schopnost vyrovnat se se změnami
 • Podpoří se inovativní a tvůrčí myšlení
 • Je zřejmější logické vyústění určitých činností
 • Zvýší se motivace
 • Koordinace a kontrola složitých činností
 • Definice cílů

Otázky, kterým je třeba se věnovat

 • Vyjasnit si důvody - proč důsledná tržní orientace?
 • Dát do pořádku podnik - je podnik připraven a schopen naplnit očekávání zákazníků?
 • Vyjasnit si činnosti - co uděláme napřed?
 • Vybrat správně trh - kde hledat trh?
 • Řídit příležitosti a také identifikovat a řešit obtíže.
nahoru