základy textilních technologií > technologie pletení > Materiál pro výrobu pletenin

Materiál pro výrobu pletenin

Pletařský průmysl zpracovává nitě, jejichž podstatu tvoří jak přírodní tak chemická vlákna. Jsou to zejména nitě z chemických vláken které umožnily tak široké uplatnění pletařského průmyslu a jsou základem jeho dalšího intenzivního vývoje. Na nitě používané pro pletení jsou mimo běžných základních požadavků jako jsou pevnost, tažnost, odolnost proti opotřebení a pod. kladeny další požadavky. Bez nich buď nelze nitě pletařskou technologií zpracovat a nebo nemá pletenina potřebné užitné vlastnosti. Nezbytnými vlastnostmi pletařských nití jsou měkkost, poddajnost, pružnost a hladkost. Tvorba pleteniny znamená značné tvarování nitě, což nelze uskutečnit s nití tvrdou a nepoddajnou. Nit musí být dostatečně živá, aby pletenina neměla hadrovitý charakter. Nesmí však smyčkovat, zákruty musí být dostatečně ustáleny. S ohledem na měkkost a poddajnost se vyrábí pletařské nitě s menším počtem zákrutů než nitě zpracovávané ve tkalcovnách. Důležitá je také čistota, tj. neprašnost nitě. Textilní prach způsobuje zanášení pletařských elementů a vede tím ke značným poruchám stroje.

Volba a použití materiálu závisí na řadě hledisek

  • druh výrobku a jeho požadované vlastnosti
  • druh stroje
  • jemnost stroje (dělení)
  • vazba, popř. vazební možnosti stroje
  • účel a způsoby použití pleteného výrobku

Každý materiál nelze zpracovávat na každém typu stroje. Některé typy strojů slouží k výrobě určitého druhu výrobku, jiné mají víceúčelové použití. Souvisí tedy druh stroje většinou s druhem výrobku, i když to nemusí platit jako zásada. Důležitý je vztah mezi jemností ( dělením ) stroje a délkovou hmotností zpracovávaných nití. Na stroji určitého dělení můžeme použít nitě v určitém rozsahu délkových hmotností. Velikost oček můžeme ovlivnit v určitém rozsahu změnou délky zatahování. Důležitým činitelem umožňující použití různého materiálu je vazba. V každé vazbě nit plní určité funkce. Nitě, ze kterých se tvoří očka musí mít určitou pevnost, musí být dostatečně hladké - prosté nerovností, které by způsobovaly obtíže při protahování kliček navzájem, musí být pružné a poddajné. Pletenina může mít i různé doplňkové nitě ze kterých se netvoří očka. Tyto nitě mohou mít i jiné vlastnosti než nitě základu. Požadavky na tyto nitě se řídí především účelem použití pleteniny. Mohou být silnější, efektní, tuhé, nepoddajné nebo naopak velmi pružné.

Použití materiálu také závisí na módě, možnostech strojového parku a zejména na schopnostech návrhářů spojit spolu s pletařskými technikami vlastnosti výrobků s požadavky na ně.

nahoru