Rozdělení OPS

OPS představují široký sortiment pletacích strojů s odstupňovanými vazebními a vzorovacími možnostmi od nejjednodušších jednodráhových strojů až po elektronicky řízené stroje různých průměrů a dělení.

Na OPS zejnéma pro výrobu metrových úpletů se zajišťuje největší objem pletařské výroby. Hlavní význam OPS spočívá v jejich vysoké výkonnosti dosahované velkým počtem systémů až 144, vysokou pracovní rychlostí - při průměru jehelního lůžka 760 mm je to 35 až 50 otáček a dokonalému vybavení. Vazební možnosti OPS jsou velmi široké, zahrnují téměř všechny zátažné vazby. Dělení OPS je nejčastěji v rozsahu 18-28 E, extrémně hrubé 4 E a extrémně jemné 40 E.

Rozdělení OPS je možné z několika hledisek. Nejčastěji používané způsoby jsou následující:

Podle uspořádání lůžek

 1. Jednolůžkové
 • Dvoulůžkové
  • se žebrovým postavení jehel
  • s interlokovým postavením jehel
  • obourubní

  Podle tvaru vyráběné pleteniny

  1. pro metrové pleteniny
 • pro dělené pleteniny
 • Pracovní ústrojí OPS

  Pracovní ústrojí se podle typu stroje skládá z odpovídajících lůžek (jednolůžkové, dvoulůžkové, obourubní), a z většího počtu pletacích systémů. Každý systém je schopen vytvořit během jedné otáčky jeden řádek pleteniny‚ úplný nebo dílčí.

  Pracovní ústrojí se skládá z jehel a dalších jehlářských výrobků, lůžka nebo lůžek, zámků a vodičů. Funkce všech uvedených částí je prakticky shodná jako u PPS. Konstrukčně se však jednotlivé části mohou lišit. To je dáno rotačním pohybem vždy jedné z navzájem spolupracujících skupin (lůžka - zámky).

  nahoru