Galonové stroje

Galony jsou osnovní stroje s jazýčkovými nebo karabinkovými jehlami uloženými vodorovně a pevně v pohyblivém jehelním lůžku. Základní vazba je tvořena řetízky kladené jedním kladecím přístrojem, vázané útkovým kladením které je kladeno trubičkovými kladecími jehlami - vodiči. Na galonových strojích se buď vyrábí pleteniny široké, které jsou zpravidla jako bytové textilie - přehozy na postele, ubrusy, záclony, pleteniny na vrchní ošacení, nebo se vyrábějí pásy různé šířky, stuhy, prýmky, pásy, lemovky pevné a pružné, krajky pevné a pružné, popruhy, zdravotnické textilie - pružné obvazy atd. Zvláštním druhem poměrně rozšířených výrobků jsou třásně.

Pracovní ústrojí galonů

Jazýčkové jehly 1 jsou uloženy ve vodorovném jehelním lůžku 2. Nitě základní osnovy jsou kladeny kladecími jehlami 4 kladecího přístroje. Kladecí jehly se mohou do kladecího přístroje zasazovat jednotlivě a kladou zpravidla řetízek. Kladecí přístroj koná jednak výkyvné pohyby a jednak posuvné pohyby. Útek je kladen kladecími trubičkovými jehlami 3 uloženými na vodičových tyčích. Posun tyčí je odvozen od řetězu s různě vysokými klínky. Odhozové lůžko napomáhá při nanášení, odhozu a zatahování, uzavírací platiny jsou nahrazeny uzavírací lištou. Tak jako jednolůžkový rašl má i galon narážkový drát 5, který nedovoluje samovolné uzavírání jazýčků jehel vlivem jejich odpružení.

Pracovní ústrojí galonového stroje
1 - jazýčková jehla, 2 - jehelní lůžko, 3 - trubičkové kladecí jehly, 4 - kladecí jehla, 5 - narážkový drát

Vypracování řádku oček
  1. jehly jsou v zatahovací poloze na úrovni odhozového hřebenu. Trubičkové vodiče se posunou a klesnou mezi jehly
  2. jehly se zvedají do polohy uzavírací, starý řádek otevře jazýčky, trubičkové vodiče se zvedají nad jehly, útek leží pod stvoly jehel
  3. kladení - základní kladecí přístroj naklade nitě do háčků jehel
  4. nanášení - jehly se vracejí zpět, staré řádky oček se nanáší a jazýčky uzavírají hlavy jehel, útkové kladení je uzavřeno mezi stěnami oček a spojovacími kličkami
  5. odhoz - jehly se dále snižují, jakmile hlavy jehel dosáhnou úrovně odhozových platin, odhodí se starý řádek oček a vznikají očka nová.

Vypracování řádku oček na galonu
1 - základní poloha, 2 - uzavírací poloha, 3 - kladení, 4 - nanášení, 5 - odhoz

nahoru