Postup vypracování řádku oček na jehle jazýčkové

Pro tvorbu oček je nutný pohyb jehel v drážkách lůžka. Při tomto pohybu zaujímají jehly postupně vůči starému řádku oček určité postavení, které je důležité jak pro tvorbu vlastních oček, tak pro eventuální změny, kterými se docilují určité vazby. Pro vytvoření očka na jehle jazýčkové jsou určující tři polohy - uzavírací, chytová, zatahovací.

 

Postup vypracování řádku oček na jehle jazýčkové


Postup vypracování řádku oček na jehle jazýčkové
1 - poloha průběžná, 2 - poloha první chytová, 3 - poloha uzavírací, 4 - poloha druhá chytová (kladení) , 5 - uzavření jazýčku, 6 - nanášení, 7 - odhoz, 8 -- zatahování
Tvoření řádku oček na jehle jazýčkové se děje pletacím způsobem tvorby očka.
  1. základní poloha jehly

 - hlava jehly je zhruba v úrovni odhozových platin. Tato poloha jehly vůči lůžku není jednoznačná protože závisí na mnoha okolnostech, které nejsou rozhodující pro vlastní tvorbu oček.

  • první chytová poloha

 - pomocí základu zvedače se jehla zvedá do polohy první chytové, staré očko otevírá jazýček a leží na něm.

  • uzavírací poloha

 - kolénko jehly je zvedáno na špičku zvedače, staré očko přepadá na stvol jehly.

  • kladení nití

 - když kolénko opustí špičku zvedače zůstane v klidu do té doby, než naběhne na funkční stěnu stahovače, který začne kolénko jehly opět stahovat dolů. V místě, kdy je jehla svým koncem jazýčku pod úrovni odhozové hrany, položí se vodičem nit. Pro správnou činnost stroje je velmi důležité seřízené kladení. Jestliže by se nit položila dříve, mohla by se položit na stvol a hlava jehly by zůstala prázdná, naopak při opožděném kladení se nit může položit na jazýčkem už uzavřenou hlavu jehly. V obou případech dojde k tomu, že pletenina spadne z jehel.

  • uzavření jazýčku

- jehla se pomocí stahovače dále snižuje a staré očko překlopí jazýček, který uzavře hlavu jehly.

  • nanášení

 - dalším pohybem jehly se starý řádek oček nanáší na uzavřený háček.

  • odhoz

 - dalším poklesem jehly se její hlava dostane na úroveň okraje odhozových platin. Staré očko přepadne přes hlavu jehly a zavěsí se do nově vytvořeného očka.

  • zatahování

 - Dalším poklesem jehly pod úroveň okraje odhozových platin se vytahuje nit přes staré očko a zatahuje se očko nové. Velikost poklesu jehly je dána špičkou stahovače - hloubkou zatahování. Jeho velikost tvoří hustotu pleteniny.

 

Jazýčkové jehly svým pohybem nezajišťují pouze tvorbu oček, ale také dalších základních vazebních prvků a to podložené kličky a chytové kličky.

nahoru