OPS dvoulůžkové na výrobu hladkých pletenin

Jsou určeny zejména k hromadné výrobě hladkých oboulícních pletenin vhodných pro potiskování, prádlo, sportovní ošacení a některé druhy bytových textilií. Začínají se prosazovat i ve výrobě technických podkladových textilií. Výrobci zdůrazňují kromě vysoké výrobnosti snadnou obsluhu. U strojů se zpravidla uplatňují vyměnitelné zvedače, nejčastěji pro uzavírací a chytovou polohu. Stroje bývají často konstruovány jako jednoúčelové o vysoké výrobnosti s uzavřenými zámkovými drahami. Průměr lůžek se pohybuje od 175 mm do 915 mm, počet systémů se pohybuje od 1,4 do 2,8 systému na jeden palec anglický, pracovní rychlost od 0,8 do 1,6 m/s.

Pracovní ústrojí dvoulůžkových OPS

Pracovní ústrojí dvoulůžkových OPS s žebrovým (střídavým) postavení jehel. Ve válcovém lůžku 2 jsou uloženy jazýčkové jehly 1, jejichž kolénka jsou ovládány zámky 3 válcového bloku 4. V talířovém lůžku 6 jsou uloženy jazýčkové jehly 5. Kolénka jehel jsou ovládány zámky 7 uloženými na blocích 8, které uloženy na nosiči 9. Talířové lůžko je uloženo na nosiči 10. Talířové lůžko je i se zámky výškově stavitelné, aby se mohla měnit vzdálenost mezi lůžky, čímž se může také ovlivnit hustota pleteniny. Nit je kladeny na jehly vodičem 11.

Pracovní ústrojí dvoulůžkového OPS
Pracovní ústrojí dvoulůžkového okrouhlého pletacího stroje
1 - jazýčková jehla válcového lůžka, 2 - válcové lůžko, 3 - zámky válcového lůžka, 4 - válcový blok, 5 - jazýčková jehla talířového lůžka, 6 - talířové lůžko, 7 - zámky talířového lůžka, 8 - talířový blok, 9 - nosič talířových bloků, 10 - nosič talířového lůžka, 11 -- vodič
Univerzální (stavitelné) zámky válcového a talířového lůžka jsou vedeny tak, že je možno samostatně potopit do bloku 1, chytovou špičku 2, nebo oba díly současně, tj. i základ zvedače 3. Potopené díly jsou mimo záběr s kolénky jehel, a tím vyřazeny z činnosti. Základ zvedače 3 je upraven tak, že ho nelze samostatně vyřazovat.

Tímto zvedačem se dosahuje tří poloh:

  • uzavírací - oba díly zvedače jsou v činnosti

 

  • chytové - chytová špička je vyřazena

 

 

  • průběžné - oba díly zvedače jsou mimo činnost

 

Stahovač 4 je uchycen spolu s narážkou 5 na čepu 6, Stahovač se při nastavování hustoty výškově nastavuje společně s narážkou. Pletací systémy jsou doplněny pomocnými zámky 7, které vytvářejí spolu s úplným zvedačem vodící dráhu 8 (kanál) pro kolénka jehel. Jednotlivé zámky jsou připevněny k blokům pomocí specielních šroubů 9. Jsou přesně ustaveny pomocí kolíků 10.

Univerzální zámky OPS
Univerzální zámky OPS
Univerzální zámky okrouhlého dvoulůžkového stroje
1 - zámkový blok, 2 - uzavírací špička zvedače, 3 - základ zvedače, 4 - stahovač, 5 - narážka, 6 - čep, 7 - pomocné zámky, 8 - vodící dráha ( kanál ) pro kolénka jehel, 9 - šrouby, 10 - kolíky
U moderních strojů jednoúčelových se celý pletací systém skládá obvykle jen z vyměnitelných zvedačů 1 a stahovačů 2, stavitelných společně s narážkami 3. Jednodílné zvedače pro uzavírací nebo chytovou polohu se vyměňují přešroubováním vždy společně s příslušným protidílem 4. Výměna je možná až po sejmutí bloku.

U nejnovějších strojů bývá zámková dráha kolének jehel 5 vytvořena přímo do vnitřní plochy výměnné kostky 6. Díl se při výměně vkládá výstupkem - perem 7 do příslušné drážky v bloku. Takto vzniklá uzavřená dráha snižuje rázy v jehlách.

Vyměnitelné zvedače OPS dvoulůžkových
Vyměnitelné zvedače okrouhlých pletacích strojů dvoulůžkových
1 - vyměnitelný zvedač, 2 - stahovač, 3 - narážka, 4 - protidíl, 5 - vodící dráha pro kolénka jehel, 6 - výměnná kostka, 7 -- pero
Stroj nemá žádné vzorovací zařízení. Vazbu je možno vytvořit pouze nastavením zvedačů jednotlivých systémů nebo vyjmutím některých jehel z lůžka, nebo lůžek.

Vyjmutím jehel v příslušných drážkách je možné dosáhnout vazeb: oboulícní ažury, plisé, jednolícní nebo oboulícní žebra atd. Zvedače všech systémů zůstávají v uzavírací poloze.

Při nastavení zvedačů do tří poloh, uzavírací, chytové a průběžné můžeme vytvořit celkem devět typů řádků, z nichž lze prakticky použít sedm. Při nastavení zvedačů do poloh uzavírací a chytové je možné plést čtyři typy řádků. 1 - jehly válce a talíře pletou očka, 2 - jehly válce chytají, jehly talíře pletou očka, 3 - jehly talíře pletou očka (jednolícní řádek), 4 - jehly válce pletou očka, jehly talíře chytají, 5 - jehly válce i talíře chytají, 6 - jehly talíře chytají (běžně se nepoužívá), 7 - pletou jehly válce (jednolícní řádek), 8 - jehly válce chytají (kladení výplňku), 9 - systém vyřazen.

Kombinace nastavení zvedačů
1 - jehly válcového a talířového lůžka pletou očka, 2 - jehly válcového lůžka pletou chytové kličky, talířového lůžka očka, 3 - jehly válcového lůžka nepletou, talířového pletou očka, 4 - jehly válcového lůžka pletou očka, talířového chytové kličky, 5 - jehly válce a talíře chytají, 6 - jehly válce nepletou, talíře chytají, 7 - jehly válce pletou očka, talíře nepletou, 8 - jehly válce chytají, talíře nepletou, 9 - systém vyřazen
nahoru