základy textilních technologií > technologie pletení > Rozdělení pletařských strojů

Rozdělení pletařských strojů

Pleteniny se vyrábí na strojích které se souhrnně nazývají pletařské stroje. Běžně používané pletařské stroje jsou nejčastěji rozdělovány podle těchto hledisek :

Podle charakteru výrobku a způsobu pletení

  1. zátažné stroje – zátažná pletenina
  2. osnovní stroje - osnovní pletenina

Podle realizace pracovního pohybu

  1. pletací stroj má jednotlivě pohyblivé zpravidla jazýčkové jehly ovládané zámky, zatahování probíhá na konec celého procesu tvoření řádku oček - pletací proces
  2. stávek je stroj, který má pevně uložené společně pohyblivé háčkové jehly v jehelním lůžku a kde zatažení konečné délky oček probíhá na začátku procesu tvorby oček - stávkový proces

Podle tvaru a počtu lůžek

Pletařské stroje mohou mít jehelní lůžka plochá nebo okrouhlá, počet lůžek zpravidla jedno nebo dvě. U jednolůžkových strojů pro výrobu jednolícní pleteniny jsou jehly uspořádány v jedné řadě. U dvoulůžkových strojů pro výrobu oboulícní pleteniny jsou jehly uspořádány ve dvou řadách. U obourubních strojů je jedna řada oboustranných jazýčkových jehel které mohou přecházet z lůžka do lůžka.

Rozdělení pletacích strojů podle jehel

Zátažné pletařské stroje se dělí podle jehel na pletací stroje s jednotlivě pohyblivě uloženými jazýčkovými jehlami, ojediněle s drážkovými jehlami a na zátažné stávky s pevně uloženými společně pohyblivými háčkovými jehlami.

Rozdělení pletacích strojů podle tvaru lůžek

Pletací stroje podle tvaru lůžek se dělí na ploché pletací stroje (PPS) a okrouhlé pletací stroje (OPS). Ploché pletací stroje jsou zpravidla dvoulůžkové . Mezi ploché pletací stroje můžeme také zařadit ploché pletací stroje s oběžnými zámky, které mají dvě dvojice lůžek v úvratích spojeny obloukovými drahami. OPS jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. U jednolůžkových má jehelní lůžko nejčastěji tvar válce. Dvoulůžkové OPS mohou mít provedení válec+talíř, žebrové nebo interlokové postavení jehel nebo válec + válec.

Zátažné stávky – kotony mají jehly háčkové pevně uloženy v jednom jehelním lůžku.

Osnovní pletařské stroje se dělí na osnovní stávky, rašly a galony. Osnovní stávky mají jehly drážkové nebo háčkové pevně uložené v jehelním lůžku a jsou zpravidla jednolůžkové. Rašly mají jehly jazýčkové nebo drážkové pevně uloženy v jehelním lůžku a jsou jednolůžkové a dvoulůžkové. Galony mají pevně uložené jehly jazýčkové nebo jehly karabinkové a jsou jednolůžkové. Běžné typy osnovních pletařských strojů mají plochá jehelní lůžka.

Další rozdělení pletařských strojů lze provést podle použití pro výrobu určité skupiny výrobků

  • stroje na výrobu vrchního ošacení - jsou to téměř všechny typy pletařských strojů, zejména ploché a okrouhlé pletací stroje, kotony a rašly
  • stroje na výrobu prádla - okrouhlé pletací stroje, osnovní stávky
  • stroje na výrobu punčochového zboží - maloprůměrové pletací stroje
  • stroje na výrobu rukavic a čepic - úzké ploché pletací stroje, méně maloprůměrové okrouhlé pletací stroje
  • stroje na výrobu záclonovin, krajek a tylů - osnovní stroje
nahoru