Ploché pletací stroje (PPS) - úvod

Vynález jazýčkové jehly v roce 1856 Angličanem Towsendem znamenal mezník ve vývoji zátažného strojového pletení. Američan Lamb s použitím jazýčkové jehly zkonstruoval v roce 1863 zcela nový typ plochého pletacího stroje, na kterém se tvořila očka podobně jako při ručním pletení. Stroj byl původně určen pro použití v domácnosti jako náhrada pletení na jehlicích, měl malou pracovní šíři a pletly se na něm hlavně punčochy a rukavice.

Foto: Pohled na ruční dvoulůžkový pletací stroj
 
Foto: Jehly v práci
 
Foto: Jehly v práci(2)

V současné době tvoří ploché pletací stroje (PPS) velmi důležitou skupinu strojů, která slouží na výrobu náročného módního vrchního pleteného ošacení, pro výrobu rukavic, čepic, šál a dalších oděvních výrobků.

Výhodou PPS jsou bohaté vzorovací možnosti, při čemž se objevují i netradiční vazby a vzory připomínající ruční pletení. Tvarování pletenin v procesu pletení je dalším charakteristickým rysem pletení na PPS.

Pracovní ústrojí PPS

K pracovnímu ústrojí PPS patří lůžka v jejichž drážkách jsou uloženy jazýčkové jehly a jiné pracovní části, zámky zajišťující pohyb jehel, otevírače jazýčků a saně. Saně spojují zámky, otevírače jazýčků, unášecí části vodičů a různé ovládací mechanizmy v jeden celek. Stroj má přední lůžko1 a zadní lůžko 2 s jazýčkovými jehlami a jinými pracovními částmi. Oběma lůžkům odpovídá přední 3 a zadní část 4 saní se zámky, otevírači jazýčků a ovládacími prvky. Obě části jsou spojeny obloukem 5, pod kterým jsou vodičové lišty 6 a vodiče 7.

Pracovní ústrojí PPS
Pracovní ústrojí plochého pletacího stroje (PPS)
1 - přední lůžko, 2 - zadní lůžko, 3 - přední část saní, 4 - zadní část saní, 5 - oblouk saní, 6 - vodičové lišty, 7 -- vodiče

Jehelní lůžko tvoří obdélníková deska 6. Je zhotoveno z mimořádně kvalitní oceli, zvlášť odolné vůči oděru. Jehelní lůžka mají dvě funkční místa, drážky 1 v nichž se pomocí zámků pohybují jehly a v horní části odhozové platiny 2 tvořící odhozový hřeben. O odhozovou hranu 3 se opírá platinový oblouček při vytváření řádku oček. Stěny drážek jsou tvořeny žebry 4. Jazýčkové jehly jsou drženy v drážkách jehelního lůžka jehelním uzávěrem 5. Lůžka mohou být frézovaná z jednoho kusu (frézovaná lůžka) a nebo mohou mít vsazovaná žebra (skládaná lůžka). Jehelní lůžka jsou uložena na bočnicích - kozlíku a svírají úhel 90 až 110°. Vzájemná vzdálenost hran odhozových platin obou lůžek je jedna jehelní rozteč. Je velice důležité, aby tato vzdálenost byla po celé délce stejná. Dokonale přesně musí být seřízeny polohy jehel jednoho lůžka vůči jehlám lůžka protějšího. Jehly, lůžka a zámky jsou nejdůležitější prvky pletacího stroje. V současné době se častěji vyrábí jehelní lůžka skládaná. Vsazovaná žebra jsou vyrobena z nejlepší oceli, jsou odolná a mají dlouhou životnost i při vysokých rychlostech pletení. Velikost a tvar lůžka jsou odvozeny od zámkové soustavy a způsobu volby jehel. Na lůžka a jehly navazují zámkové systémy umožňující pohyb jehel do všech poloh, tj. polohu průběžnou, chytovou a uzavírací, včetně polohy jehly pro předávání a přejímání oček.

Lůžko frézované
Lůžko frézované
1 - drážka jehly, 2 - odhozová platina, 3 - hrana odhozové platiny, 4 - žebro, 5 - jehelní uzávěr
Zámky PPS
Zámky PPS se pohybují vratně nad lůžky v úrovni kolének jehel, zachytávají za ně a působí žádoucí zdvih a stah jehel nutný pro vypracování řádku oček. Zámky se skládají principiálně ze tří klínovitých částí, zvedače a dvou stahovačů. Zvedač je tvořen základem 1 a chytovou špičkou 2, dvěma stahovači 3, 4 a můstkem 5. Jehly nabíhají svými kolénky na základ zvedače v poloze základní (průběžné) I, při dalším pohybu zámků se zvedají přes polohu první chytovou do polohy uzavírací IV, dále přechází na můstek, a potom na stahovač, který je dále stahuje do polohy kladení III (druhá chytová), kdy se naklade nit. Stahovač dále stahuje kolénka jehel do polohy nanášení, odhozu a zatahování II. Po opuštění špičky stahovače se jehly vlivem odtahu automaticky zvednou do polohy základní. Pro nastavení určité hloubky zatahování a tím i hustoty je nutné měnit polohu stahovače. Stahovač je posuvný ve směru šipky a jeho postavení lze odečítat na stupnici, přičemž větší číslo znamená větší zatahování - řidší pleteninu. Tato čísla však neznamenají absolutní hodnotu zatahování a nejsou z různých strojů totožná.

Foto: Zámek

Zámky PPS
Zámky PPS
1 - základ zvedače, 2 - chytová špička zvedače, 3 - stahovač, 4 - stahovač, 5 - můstek, I - poloha průběžná, II - zatahovací poloha, III - poloha druhá chytová, IV - poloha uzavírací
nahoru