Dvoulůžkové rašly

Pracovní ústrojí

Na dvoulůžkových rašlech lze vyrábět dva druhy pletenin :

  1. oboulícní osnovní pleteniny
  2. duté pleteniny

Oboulícní pletenina se vyrábí tak, že kladecí přístroje kladou střídavě na jehly obou lůžek. Princip výroby duté pleteniny na rašlu je v tom, že se vyrobí dvě jednolícní pleteniny (každá na jednom lůžku) a spojují se kladením nití na okrajích obou pletenin tak, že se klade střídavě na obě jehelní lůžka. Tímto způsobem se spojí oba okraje obou jednolícních pletenin a vznikne pletenina dutá. Pro výrobu nejjednodušší duté pleteniny je třeba čtyř kladecích přístrojů, z nichž jeden klade pouze na přední lůžko, druhý na zadní lůžko, zbývající dva jsou určeny pro kladení okrajových spojovacích nití.

Pracovní ústrojí dvoulůžkového rašlu je velmi podobné jednolůžkovému. Navíc je zde přidáno druhé jehelní lůžko a nemusí být uzavírací platiny. Tvorba řádku oček na dvoulůžkovém rašlu probíhá střídavě na jednom a pak na druhém lůžku. To znamená, že fáze tvorby řádku oček jsou stejné s tím rozdílem, že zatímco se tvoří řádek oček na předním lůžku, zadní je v klidu a naopak.

nahoru