Okrouhlé pletací stroje žakárové

Volba jehel u OPS je prováděna současně s procesem pletení na jednotlivých jehlách. Volba jehel může být realizována:

Odvalováním vzorovacího kolečka po jehelním lůžku

Kolečkové žakary jsou určeny pro výrobu metrových pletenin vhodných především pro dámské vrchní ošacení. Podle vybavení pletací soustavy lze plést vazby s vícebarevnými vzory, s proužkem nebo keprem na rubní straně, plastické vzory jednobarevné a dvoubarevné a chytové vazby.

Volbou pomocí velkého počtu zámkových drah

Tlačítkové žakary

Jsou to minižakary, žakary s trvalým rozřazením jehel. Používají se pro výrobu metrových pletenin s jednootáčkovou vzorovou střídou ( výška vzoru vytvořená během jedné otáčky jehelního lůžka je maximální), dvoubarevné až čtyřbarevné, vazby s drobnými plastickými a chytovými efekty a různé zesílené vazby. Jsou vhodné zejména pro dámské šatovky.

Pracovní ústrojí tlačítkového žakáru
V lůžku jsou pod jehlami 3 uloženy stopry 4 se třemi kolénky. Jedním vzorovacím pro volbu jehel a dvěma pracovními pro zdvih a stahování po průchodu pletacím systémem, nezávisle na jehlách. Na vzorovací kolénka působí tlačítka 5, která jsou uložena ve schránce vodorovně nad sebou s možností radiálního posuvu k lůžku. Je--li tlačítko zasunuto blíže k lůžku, zatlačí na vzorovací kolénko stopru a ten se zasune hlouběji do drážky jehelního lůžka, tak že jeho zvedací kolénko je mimo zvedač. Není-li v činnosti ani jehelní zvedač, pak příslušná jehla neplete - nevolená jehla. Pokud tlačítko není zasunuto, je spolupracující stopr a jehla zvedána do činnosti -- volená jehla. Zvedací kolénko stopru je ovládáno zvedačem, který se skládá ze základu A a chytové špičky B. Kolénko jehly je ovládáno zvedačem, který se skládá ze základu C a chytové špičky D. Po průchodu zvedači jsou stopry a s malým zpožděním i jehly hromadně stahovány svými vlastními stahovači S. Všechny stopry se po ukončení činnosti vracejí do základní polohy vratným zámkem 6.

Bubínkové žakary

Používají se na výrobu vzorovaných pletenin se střední velikostí vzoru . Na strojích lze vyrábět pleteniny s vícebarevnými vzory, plastickými vzory a chytové vazby. Pleteniny jsou vhodné pro módní vrchní pletené ošacení. U většiny strojů je možné zvětšovat výšku základní vzorové střídy. Děje se tak změnou postavení vzorovacích bubínků vůči lůžku, aniž by bylo zapotřebí měnit vysazení jejich vzorovacích prvků ( kolíčků ). Dále lze osadit bubínky tak, aby obsahovaly různé kombinace malých a středních vzorů.

Elektromagnetickou volbou jehel

Elektronické žakary podle použité paměti jsou určeny na výrobu pletenin se středními až neomezenými vícebarevnými nebo plastickými vzory. Pleteniny jsou vhodné zejména na dámské vrchní pletené ošacení. Informace o pleteném vzoru jsou uloženy v paměti. Elektronické centrum je v potřebném pořadí z paměti přejímá, zpracovává a předává elektromechanickým převodníkům. Elektromechanické převodníky jsou volící elektromagnety, které realizují na základě elektrických impulsů mechanické změny v lůžku stroje. Synchronizátor je nutný pro zajištění souladu činnosti centra, paměti a elektromechanických převodníků s chodem stroje. Synchronizace může být provedena např. registrací průchodu jednotlivých drážek lůžka určitým místem na stroji. Elektromechanický převodník patří k nejnáročnějším částem elektronického žakaru. Pokud volící elektromagnet volenou část přitahuje, je výhodné jedná-li se o krátký pohyb a tato část je zcela odlehčena. Je rovněž možné volenou část jenom přidržovat v určité poloze, takže převodník nemusí překonávat žádné dynamické síly.

nahoru