Jednoválcové punčochové automaty na výrobu jemného punčochového zboží

Podle způsobu výroby paty, případně špice, můžeme vyrábět jemné punčochové zboží na dvou skupinách jednoválcových punčochových automatů.

  1. stroje, které pletou klínkovou patu, špička je pletena jako hadice se zesílením (otevřená) a sešívá se na šicích automatech a nebo se uzavírá přímo na stroji. Dvojitý převěšený lem je pletený pomocí přístrojových platin přístrojového lůžka. Jedná se zpravidla o stroje dvou a čtyřsystémové
  2. stroje, které pletou celý punčochový výrobek jako hadici s dvojitým převěšeným lemem, pata může být zesílená. Špička se může uzavírat přímo na stroji. Jedná se zpravidla o stroje čtyř, šesti nebo osmisystémové.
Pracovní ústrojí jednoválcového punčochového automatu

Jehelní válec 1 má na obvodu vyfrézovány drážky ve kterých jsou vedeny jazýčkové jehly 2 a případně další jehlařské výrobky. Kolénka jehel jsou ovládána zámky 3. V jehelním válci jsou ražené jazýčkové jehly, které mohou mít různé výšky kolének. Rozdělení různých výšek kolének je pro volbu jehel a musí být dodrženo, protože nad rozhraním výšek se vypínají nebo zapínají zámky. Jehly jsou ve válcovém lůžku jištěny dvěma až třemi pružinami 11. V horní části jehelního lůžka je platinové lůžko 4 v jehož drážkách jsou vedeny uzavírací a odhozové platiny 5, jejichž kolénka jsou ovládána zámky 6 platinového víka. Proti otáčení s platinovým lůžkem je víko zajištěno zarážkami se stavěcími šrouby, které se opírají o rám stroje. Nit je kladena na jehly vodičem 10.

Pracovní ústrojí jednoválcového punčochového automatu
1 - jehelní válec, 2 - jazýčková jehla, 3 - zámky jehelního válce, 4 - platinové lůžko, 5 - uzavírací a odhozové platiny, 6 - platinové zámky, 7 - přístrojové lůžko, 8 - přístrojové platiny, 9 - zámky přístrojového lůžka, 10 - vodič

Pracovní ústrojí jednoválcového punčochového automatu
1 - jehelní válec, 2 - jazýčková jehla, 3 - zámky jehelního válce, 4 - platinové lůžko, 5 - uzavírací a odhozové platiny, 6 - platinové zámky, 7 - přístrojové lůžko, 8 - přístrojové platiny, 9 - zámky přístrojového lůžka, 10 - vodič

Uvnitř jehelního válce, nad horním okrajem je umístěno přístrojové lůžko 7, které se používá na výrobu dvojitého převěšeného lemu. V drážkách tohoto lůžka jsou uloženy přístrojové platiny 8, jejichž kolénka jsou ovládána zámky 9. V přístrojovém lůžku je 200 drážek ve ke kterých jsou uloženy dvojice přístrojových platin. V jehelním lůžku je 400 drážek (400 jehel). Dvojice přístrojových platin jsou uloženy nad sudými jehlami. Výlisky těchto platin tvoří po složení oválný otvor, kterým prochází hlava jazýčkové jehly při převěšování. Jedna z dvojice platin má háček, který slouží k zachycení záchytných kliček a jejich převěšení po upletení dvojnásobné délky lemu. Talířové lůžko se zámky a pohonem lze odklopit, a tak se umožní přístup k jehlám. Přístrojové lůžko otáčející se souhlasně s jehelním válcem mají zpravidla jedno až čtyřsystémové stroje. Šestizámkové a osmizámkové mohou pracovat bez přístroje a jeho funkci plní některé jehly válce.

poznámka

Čtyřsystémové jednoválcové punčochové automaty mají zpravidla průměr jehelního válce 3 3/4 anglického palce, dělení 34 E. V jehelním válci je 400 nebo 401 jehel. U každého systému je 3 až 7 vodičů. Vodiče jsou uloženy v kruhovém lůžku pod přístrojovým lůžkem. Počet vodičů je dán konstrukcí stroje a určením, pro jaký sortiment je ho ve výrobě požíváno. První hlavní systém může mít 7 vodičů (pro lem, lýtko, špičku, patu, naplétací řádky po špičce, zesilování, elastomerovou nit) u druhého a čtvrtého je po třech vodičích (pro lem, lýtko, špičku), třetí systém má 4 vodiče (pro lem, lýtko,špičku, zesilování) V případě záměny, se vodič vypne a současně řezací zařízení odřízne nit vyřazenou z činnosti a její konce zachytí přidržovací zařízení. Vodič s novou nití se sklopí do pracovní polohy dřív, než je vyřazen z činnosti původní vodič a tak je zajištěno bezpečné zapletení nové nitě.

Technologický postup výroby jemných dámských punčoch

  • pletení
  • zpracování v konfekci
  • zušlechťování - barvení, fixace
  • adjustace - třídění, skládání, evidence, vkládání do sáčků a kartonů
  • expedice
nahoru