Jednolůžkové rašly standardní

Pracovní ústrojí jednolůžkového rašlu

Jedná se o rašly celkem jednoduché konstrukce, s menším počtem kladecích přístrojů, tj. se 2 až 8, bez speciálního vzorovacího zařízení. Na těchto rašlech se navlečením kladecích jehel a vlastním kladením vyrábějí buď hladké pleteniny, nebo pleteniny vzorované.

Jazýčkové jehly 1 jednotlivě nepohyblivé, jsou zalité v odlitcích, jejich šířka je závislá na dělení stroje. Odlitky jsou přišroubované k nosníku a dohromady tvoří jehelní lůžko. Jehelní lůžko je doplněno odhozovými platinami 3. Odhozové platiny jsou zalité do odlitků, které jsou připevněny na nosník, a dohromady vytvářejí hřeben odhozových platin. Pro zabezpečení polohy starého řádku oček je stroj vybaven hřebenem uzavíracích platin 3. Uzavírací platiny jsou zality do odlitků , které jsou připevněny na úhlovou lištu. Nakladení nití na jehly zajišťují kladecí jehly zalité do odlitku. Odlitky jsou připevněny na lištu a dohromady tvoří kladecí přístroj. Narážkový drát je uchycen na obou stranách stroje a má funkci pasivního otvírače jazýčků. Jeho úkolem je přidržet otevřené jazýčky při zvedání jehel do polohy uzavírací.

Pracovní ústrojí jednolůžkového rašlu
Pracovní ústrojí jednolůžkového rašlu
1 - jehelní lůžko s jazýčkovými jehlami, 2 - uzavírací platiny, 3 - odhozové platiny
Vypracování řádku oček
  1. Základní poloha - pracovní jehly jsou v dolní poloze
  2. Uzavírání - jehly se pohybují směrem nahoru, starý řádek oček otevírá jazýčky jehel, sklouzne na jejich stvoly a narážka jazýčků zabraňuje případnému zpětnému zavření jazýčků. Kladecí přístroje dokončují posun pod jehlami.
  3. Kladení - kladecí přístroj vykývne mezi jehlami, posune se nad jehlami a naklade do háčků a vykývne nazpátek, uzavírací platiny se začínají vracet.
  4. Nanášení - jehly se snižují, starý řádek oček se nanáší, jazýčky uzavírají háčky
  5. Odhoz - jakmile hlavy jehel dosáhnou horní hrany odhozových platin, odhodí se starý řádek oček a vznikají očka nová
  6. Zatahování - dalším pohybem jehel dolů se provádí zatažení oček potřebné délky
Vypracování řádku oček na jednolůžkovém rašlu
a - základní poloha, b - zdvih jehel do polohy uzavírací, c - kladení - výkyv KP mezi jehlami, d - kladení - výkyv KP nad jehlami a zpětný výkyvný pohyb mezi jehlami, e - nanášení, f - odhoz a zatahování
nahoru