Jednolůžkové OPS

VPS jednolůžkové jsou jednodušší než stroje dvoulůžkové, protože odpadá celá horní část stroje včetně převodů na talířové lůžko. Díky stavebnicové konstrukci dosahují vysoké univerzálnosti a přizpůsobivosti požadavkům trhu. Jednolůžkové OPS se často vyrábí s možností výměny lůžek pro různá dělení. Tím je zaručena flexibilita a špičková výrobnost u jednoúčelových provedení.

Jednolícní pleteniny mají široké uplatnění v různých oblastech jako jsou např. vrchní ošacení, sportovní ošacení, prádlo, bytové textilie, potahové textilie a technické textilie.

Pracovní ústrojí

Pletací soustava se skládá z jazýčkových jehel jednoho druhu, zvedače jsou vyměnitelné, platinové zámky bývají zpravidla pevné. U moderních strojů se uplatňují uzavřené jehelní a platinové zámkové dráhy a hromadné stavění stahovačů.

Průměr lůžek se pohybuje zpravidla od 230 do 915 mm, počet systémů od dvou do čtyř na jeden anglický palec průměru lůžka, dělení v rozsahu 14 až 36 E, pracovní rychlost od 1 až 1,8 m/s.

Pracovní ústrojí se skládá z jehelního válce 1. V horní části válcového lůžka je platinové lůžko 2. V drážkách jehelního lůžka jsou uloženy jazýčkové jehly 3, jejichž kolénka jsou ovládána zámky 4, které jsou v zámkových blocích 5. Jehly jsou jištěny ve válcovém lůžku pružinami 14. V drážkách platinového lůžka jsou vedeny platiny 8, jejichž kolénka jsou ovládána platinovými zámky 6 uloženými v platinovém bloku 7 který je upevněn na nosiči 9. Nit je kladena na jehly vodičem 10, který je uložen na výklopném držáku 11 vodiče. Držák vodiče je uložen v kruhu vodičů 13.

Pracovní ústrojí jednolůžkového OPS
Pracovní ústrojí jednolůžkového okrouhlého pletacího stroje
1 - jehelní válec, 2 - platinové lůžko, 3 - jazýčkové jehly, 4 - jehelní zámky, 5 - zámkový blok, 6 - platinové zámky, 7 - platinový blok, 8 - platiny, 9 - nosič platinových bloků, 10 - vodič, 11 - výklopný, stavitelný držák vodiče, 13 - kruh vodičů, 14 - pružiny jistící jehly

Zámky jehelní jsou uloženy na válcovém bloku 6 a 9 pomocí spojovacích dílu 11 a skládají se z vyměnitelného zvedače 1 s protidílem 2 a ze stahovače 3 který je na svorníku 5 s narážkou 4. Zámky platinové jsou uloženy v platinovém bloku 9, jsou pevné s uzavřenou drahou, vytvořenou funkčními plochami zvedače 7 a stahovače 8. V platinovém bloku 9 je vytvořeno vybrání 10 pro hlavy ustupujících platin.

Zámky jednolůžkového okrouhlého pletacího stroje

válcové zámky
platinové zámky
a) válcové zámky, b) platinové zámky
1 - zvedač, 2 - protidíl, 3 - stahovač, 4 - narážka stahovače, 5 - čep hustot, 6 - válcový blok, 7 - zvedač platin, 8 - stahovač platin, 9 - platinový blok, 10 - vybrání bloku, 12 - připevňovací otvory
Postup vypracování řádku oček na jednolůžkovém OPS
  1. průběžná poloha - háček jehly 1 je v úrovni hrdla platiny 4. Platiny 3 jsou uzavřeny - vysunuty ke středu stroje. Starý řádek oček je držen v háčku jehly.
  2. uzavírací poloha - jehly se zvedají zvedačem do nejvyšší polohy uzavírací, nosy platin 5 drží platinové obloučky starého očka 6, které přepadlo přes jazýček 7 na stvol jehly 8.
  3. kladecí poloha - jehly se snížily, jejich jazýčky 9 dosahují pod hruď platiny 10, vodičem 11 je nakladena nová nit 12. Platiny ustupují - otevírají se.
  4. poloha nanášení - jehly se dále snižují, platiny ustupují a starý řádek oček se nanáší, háčky jehel jsou uzavírány.
  5. poloha odhoz a zatahování - jehly se dále snižují, starý řádek oček se odhazuje a následně se zatahuje potřebná délka nitě, která zajišťuje požadovanou hustotu pleteniny
Postup vypracování řádku oček na jednolůžkovém okrouhlém pletacím stroji
a) průběžná poloha, b) uzavírací poloha, c) kladení, d) nanášení, e) odhoz a zatahování
1 - jehla, 2 - háček jehly, 3 - platina, 4 - hrdlo platiny, 5 - nos platiny, 6 - staré očko, 7 - jazýček jehly, 8 - stvol, 9 - lžička jazýčku jehly, 10 - hruď platiny, 11 - vodič, 12 - nit, 13 - nové očko
U některých jednolůžkových OPS se používá vstřícný pohyb platin vůči jehlám. Výhodou je urychlení zatahování protože platiny přejímají část vertikálního pohybu jehel. Dochází také k šetrnějšímu zpracování nití, protože se zmenšuje jejich úhel opásání kolem pletacích prvků. Lépe se zpracovávají bavlnářské příze na strojích jemného dělení.
nahoru