Hlavní funkční celky osnovních pletařských strojů

Celkovou sestavu osnovního pletařského stroje můžeme rozdělit na několik následujících celků.

  1. Pracovní ústrojí - hlavní očkotvorné mechanizmy, pomocí kterých se přímo vytváří pletenina
  2. Programové ústroji - podle vloženého programu se ovládá pracovní ústrojí tak, aby se vytvářela požadovaná vazba
  3. Přívodní systém nití - ústrojí pro uložení,vedení, podávání a napínání osnov
  4. Odtah pleteniny - zajišťuje odvádění úpletu od pracovního ústrojí a jeho skladování na stroji
  5. Vzorovací ústrojí
  6. Kontrolní a hlídací zařízení stroje - kontroluje chod stroje a při výskytu chyby jej zastaví
  7. Kostra stroje
  8. Pohon a elektroinstalace
nahoru