Vzorovací ústrojí PPS

Vzorovací ústrojí umožňuje plést v jediném řádku na různých jehlách různé vazební prvky. A to u dvoudráhové volby jehel dva vazební prvky např. očko a podloženou kličku, nebo očko a chytovou kličku a u třídráhové volby očko, chytovou kličku a podloženou kličku a u čtyřdráhové můžeme navíc volit např. mezi očkem.lícním a nebo rubním.

Volba jehel může být:

  1. skupinová jehly jsou trvale rozděleny do dvou nebo více skupin, přičemž všechny jehly v rámci jedné skupiny pletou stejně
  2. individuální (žakárová) rozdělení jehel do dvou nebo více skupin pro každý řádek se mění, takže můžeme plést velké - žakárové vzory

Vzorovací ústrojí pro skupinovou volbu jehel

Skupinová volba jehel pomocí různé výšky kolének

Jehly jsou rozděleny zpravidla do dvou nebo tří skupin pomocí nestejně vysokých kolének

Klapky zvedače jsou stavitelné do polohy:

poloha 0
poloha 1/2
poloha 1
1 -- zámek zvedá všechny jehly;1/2- zámek zvedá pouze jehly s vysokými kolénky;0-zámek nezachytí žádné jehly

Příklady činnosti jehel při různých polohách klapek zvedače

činnost jehel při různých polohách zvedače
a-jehly s nízkými a vysokými kolénky jsou zvedány do polohy uzavírací;
b--jehly s nízkými kolénky jsou zvedány do polohy chytové, s vysokými do polohy uzavírací;
c--všechny jehly jsou zvedány do polohy chytové;
d--jehly s nízkými kolénky procházejí polohou průběžnou, s vysokými polohou uzavírací;
e--všechny jehly nepletou;
plná čára-dráha jehel s nízkými kolénky;
čárkovaná čára-dráha jehel s vysokými kolénky

Volba jehel pomocí různé výšky kolének je omezena tím, že zachytí-li zámek kolénka určité výšky, zachytí zároveň i všechna kolénka vyšší. Znamená to, že při zámcích normální konstrukce nelze volit jehly s nízkými kolénky do vyšší polohy než jehly s vysokými kolénky. Přes uvedené nevýhody je použití jehel s různou výškou kolének velmi časté a v podstatě všechny PPS je mají. Pro vzory vytvářené pomocí nízkých a vysokých kolének je charakteristické to, že je nelze přesazovat. Určitý vzorový efekt se vytváří na stále stejných jehlách.

Skupinová volba jehel pomocí několika zámkových drah

Jehly zařazené do různých skupin jsou ovládány samostatnými zámkovými drahami a tudíž nezávisle. Principu několika zámkových drah využívají skoro všechny moderní pletací pletací stroje včetně žakarů, možná je i kombinace s různě vysokými kolénky. Starší způsob používání krátkých a dlouhých jehel je u moderních strojů modifikován až na čtyři zámkové dráhy.

dvousystémový PPS se čtyřmi zámkovými drahami a převěšovacími zámky
Základní dráha 1 má zvedače i stahovače běžného provedení. Další dráhy mají pouze zvedače 2, 3 a 4. Kromě toho je u zámků ještě jeden převěšovací systém pro předávání oček zadnímu jehelnímu lůžku se zvedači 5, 6, 7 a 8.

Žakárová volba jehel

Ústrojí pro individuální - žakárovou volbu jehel

Výrobci PPS se zaměřují především na zvýšení vzorovacích možností s maximálním uplatněním elektroniky. U moderních PPS převládá elektronická volba jehel. Jehly jsou voleny jak pro funkci pletení, tak pro převěšování.

Způsob volby jehel se může provádět:

  1. pomocí sady 4 -- 8 voličů uspořádaných nad sebou a ovládaných elektromagnety. Voliče působí podle vzoru na kolénka stoprů seřazená rovněž ve 4 až 8 polohách a zamačkávají je do jehelního lůžka. Každý pletací systém má dvě sady voličů, které pracují podle směru chodu saní
  2. postupná volba jehel pomoci dvojice magnetů na každém systému jimiž procházejí jednotlivé stopry a jsou rozřazovány do příslušné polohy.

Při volbě jehel se vyžaduje, aby nevolené jehly zůstaly ponořeny v drážce jehelního lůžka, takže za ně zámky nezachytávají. Tím se zabrání posunu nepletoucí jehly, která drží očko a tudíž namáhání očka, které může mít za následek poškození případně přetržení niti a vady v pletenině. Ponoření jehel v drážkách lůžek je výhodné při pletení plastických vzorů, kdy jehla po několik řádků netvoří očka. S úspěchem se rovněž používá při tvarování pletenin klínkovou vazbou.

K řízení PPS se využívá ve značné míře elektronických systémů. Hlavním prvkem je mikroprocesor s velkou kapacitou paměti. Řídící systémy jsou součástí pletacího stroje a jsou doplněny obrazovkou a obslužnou klávesnicí. Na obrazovce je možná kontrola dat programu a pomocí klávesnice lze provádět korekci dat, případně zadávat data programu nového výrobku. Zpravidla se připravují programy pletení samostatně a přehrávají se do paměti řídícího systému stroje. Jako nosič dat se používá disketa, na níž je zaznamenáno více programů.

Nedílnou součástí elektronicky řízených strojů jsou programovací systémy, které slouží k přípravě a vypracování programů pletení. Existují sady připravených programů vzorů a způsobů tvarování, které se během vypracování programu přímo aplikují na určitý návrh. Po vypracování estetického návrhu výrobku, tj. kombinace vzoru a tvaru výrobku, a zadání technologických parametrů , se automaticky vypracuje program pletení pro určitý typ stroje. Program pletení může být vypracován různými způsoby, tj. pletení jednotlivých dílů - sekvenční způsob nebo tzv. integrální způsob pletení celého výrobku. Jediný program může obsahovat také řadu odstupňovaných velikostí.

nahoru