základy textilních technologií > technologie pletení > Vícedráhové dvoulůžkové OPS

Vícedráhové dvoulůžkové OPS

OPS dvoulůžkové vícedráhové představují jednu z nejpočetněji zastoupených skupin dvoulůžkových strojů. Vyznačují se dvěma nebo větším počtem zámkových drah v obou lůžkách. Díky možnosti stavění lůžek do žebrového, nebo interlokového postavení lze na těchto strojích různě kombinovat dílčí oboulícní nebo interlokové řádky s řádky jednolícními a chytovými. Dílčí řádky mohou být plné, nebo v jednoduchém vzorovém rozdělení jehel.

OPS vícedráhové jsou určeny k hromadné výrobě metrových pletenin v širokém sortimentu vazeb s omezenou tažností, s drobnými osmizámkovými vzory, popř. i k výrobě hladkých pletenin. Pleteniny často potištěné jsou vhodné hlavně na prádlo, sportovní a vrchní pletené ošacení. Průměr lůžek se pohybuje od 405 do 965 mm, počet systémů 12 až 108, pracovní rychlost 0,8 -- 1,4 m/s.

Pracovní ústrojí dvoulůžkových vícedráhových OPS

V jehelním válci bývají zpravidla čtyři, maximálně 5 zámkových drah, přičemž dráha uložená nejblíže k odhozové hraně lůžka má zpravidla úplné zámky, a nebo je určena pouze pro stahování jehel, ostatní mají jen zvedače. U strojů s menším počtem zámkových systémů bývají zvedače stavitelné zvenčí stroje, u mnohasystémových bývají zásadně vyměnitelné. V obou případech se zvedače stavějí do tří poloh -- uzavírací, chytové a průběžné. Poměrně dlouhé jehly mívají podle požadavků na vzorování jedno pracovní kolénko a jedno, nebo i několik kolének vzorovacích.. Jiné řešené je takové, že pod jehlami běžné délky jsou stopry opatřené jedním nebo více vzorovacími kolénky. Talířové zámky mívají podobné uspořádání, zpravidla dvoudráhové, maximálně čtyřdráhové. Je možná i kombinace se dvojí výškou kolének.

zámky pletací soupravy vícedráhového OPS
Na obrázku je válcová pletací soustava s vyměnitelnými zvedači a vícekolénkovými jehlami. V horní části dvojbloku 1 jsou pouze stahovače 2 s narážkami 3, uchycené na čepech hustot 4. Stahovače jsou doplněny přechodovými díly 5 a pomocnými zámky 6, které zajišťují průchod kolének nevolených jehel. Ve střední části dvojbloku je díl 7, který slouží k uložení lišt 8 se čtyřmi drážkami pro vyměnitelné zvedače 9, 10 a 11. Kostky 12 se zvedači zapadají svými výstupky do drážek lišt 13.
Válcová pletací soustava vícedráhového OPS s otočnými klapkami
Na obrázku jsou zámky vícedráhového stroje se stavitelnými zvedači 5. V dráze A jsou vysazeny jehly s nízkými a vysokými kolénky 1 : 1, otočná klapka zvedače je nastavena do polohy 1 a zabírá pouze za jehly s vysokými kolénky. Jehly s kolénky nízkými 1 a vysokými 2 jsou stahovány stahovači 4.

Řešení zámkových soustav se konstrukčně liší hlavně podle rozsahu vzorování, počtu systémů, určení stroje a podle výrobce.

Vzorovací ústrojí dvoulůžkových vícedráhových OPS

Vzorování se prakticky provádí pouze pomoci nastavení zvedačů, vysazením vzorovacích kolének jehel nebo stoprů.

Rozpis vzoru - příklad nastavení zámků pro danou vazbu
OPS dvoulůžkový vícedráhový, zvedače vyměnitelné do poloh uzavírací, chytová a průběžná. Ve válci jsou čtyři zámkové dráhy, horní zámková dráha je úplná, zvedač ve dráze A je zapnutý na 1 , na talíři jsou dvě zámkové dráhy.
nahoru