LITERATURA

Ing. František Bartoň, Blahoslav Gregor, Jiří Marz : Technologie pletařství II a III, SNTL 1984

Blahoslav Gregor, Jiří Marz a kolektiv : Technologie pletařství III, SNTL 1988

Ing. Vladimír Kočí : Teorie pletení, VŠST Liberec 1971

Ing. Radko Kovář : Stroje a technologie zátažného pletení, VŠST Liberec 1983

Ing. Vratislav Daněk : Stroje a technologie osnovního pletení, VŠST Liberec 1984

Jiří Marz, Ing. František Bartoň : Technologie pletařství SNTL 1991

Ing. Marie Kovaříková : Vazby a rozbory pletenin, SNTL 1987

Kolektiv autorů VÚP: Stroje a zařízení pro peletařský průmysl, ITMA 1991

nahoru