základy textilních technologií > technologie pletení > Programové ústrojí osnovních strojů

Programové ústrojí osnovních strojů

Kladecí přístroje (KP) vykonávají během vypracování řádků oček jednak výkyvné pohyby mezi jehlami, a jednak posuvné pohyby podél jehel. Tyto pohyby jsou nutné k tomu, aby se na pracovní jehly nakladly osnovní nitě.Výkyv nad jehly a pod jehly se provádí cyklicky během každé otáčky stroje. Velikost výkyvu je závislá na počtu kladecích přístrojů - čím větší počet, tím větší výkyv. Posuv KP se děje jednak pod jehlami, pomocí něhož se provádí přemístění kladecích jehel pro pletení následujícího řádku. Tento posuv KP se děje o různý počet roztečí v závislosti na vytvářené vazbě. Po výkyvu KP mezi jehlami se provádí druhý posuv a to nad jehlami. Posuv nad jehlami je nutný pro nakladení nitě na jehlu. Posuv nad jehlami je zpravidla o jednu rozteč, méně často o dvě rozteče. Následuje druhý výkyvný pohyb zpět mezi jehlami.

Pokyny pro posuv kladecího přístroje nad a pod jehlami v jednotlivých řádcích je odvozen od programového ústrojí. Každý KP se posouvá nezávisle na ostatních, má svůj vlastní program. Paměťové ústrojí na osnovních strojích můžeme rozdělit :

 1. vzorovací vačka (kladecí kolo)
 2. Je kotouč na jehož obvodě jsou vytvořeny výstupky. Rozdíl mezi dvěma sousedními výstupky určuje velikost posuvu KP. Vzorovací vačky se používají hlavně u rychloběžných stávků, vzhledem k tomu, že jejich přesné opracování umožňuje lepší dynamické podmínky pro posuv KP. Jejich nevýhodou je jednoúčelové použití. Pro každou vazbu musí mít kladecí přístroj jinou vačku. Obvod vačky je omezen a nedovoluje vytvářet delší střídu vzoru. Vzorovací vačky se používají pro základní vazby na vysoce výkonných osnovních strojcích.

 3. vzorovací řetěz s různě vysokými klínky
 4. Pro sestavování vzorů s většími střídami a nebo pro často se měnící vzory je výhodnější řetěz. Řetěz se skládá z klínků různé výšky. Nejnižší klínek má číslo 0, klínek vyšší o jednu rozteč má u osnovního stávku číslo 1, u rašlu číslo 2. Klínek vyšší o dvě rozteče než klínek 0, se u osnovních stávků označuje číslem 2 u rašlu číslem 4.

  Klínky pro osnovní stávky se označují čísly stoupající po jedné, u rašlů stoupají čísla po dvou. Klínky se mezi sebou spojují spojovacími kolíky, a tak tvoří vzorovací řetěz. Klínky jsou tvarovány tak, aby umožňovaly vzájemné napojování ne sebe v souvislý řetěz. Pro plynulý přechod z jednoho klínku na druhý má každý další klínek mimo základního ještě další tři provedení, a - bez zkosení, b - vzadu zkosený, c - vpředu zkosený, d - zkosený vpředu i vzadu. Na každém článku bývají vyražena dvě čísla, první udává dělení stroje a druhé číslo velikost článku. Vzorovací klínek má dvojí zakončení, vidlicovité (tj. dvojité zakončení) a zakončení jednoduché. Do otvorů se zasazují spojovací kolíky, které spojují klínky v řetěz. Klínky se spojují tak, že dvojité zakončení je obr.áceno ve směru pohybu řetězu. Jeden článek se používá pro posun KP nad jehlami a druhý pro posun KP pod jehlami - dvoutempový řetěz. Pro tvoření vazeb s delším posuvem KP pod jehlami se s výhodou používá třítempový řetěz. Během jedné otáčky stroje se řetěz posune o tři klínky. Jeden klínek se používá pro posun nad jehlami, dva se používají pro posun KP pod jehlami. V tomto případě je posun KP pod jehlami rozdělen na dva klínky, aby byl posun povlovnější.

 5. elektronika - součtové vzorovací ústrojí -
 6. Základem je šest dvojic stavěcích součtových klínků a - f, mezi nimiž jsou posuvné mezičlánky 2, které jsou vedeny v kluzném vedení 3. Mezi dvojice součtových klínků zasahuje kladička 4 na ojnici 5. Ojnice jsou ovládány výstředníky 6 na unášecím hřídeli 9. Volba příslušného výstředníku je řízena programem od mikropočítače. Součet uvedených součtových klínků a - f se přenáší v horní části na pákový převod 10, z něho přes rozpěrnou tyč 11 na KP. Posun KP je možný až do 47 roztečí. Je to součet všech součtových klínků 1t + 2t + 4t + 8t + 16t + 16t = 47t, posuny v jednotlivých řadách lze libovolně sčítat.

  poznámka

  Stroje s tímto zařízením jsou určeny pro výrobu krajek, záclon a umožňují rychlou změnu vzoru. Stroje dosahují při 42 až 56 KP a pracovní šířce 3300 mm výrobnost až 400 řádků za minutu.

nahoru