Jehlařské výrobky

Jehlařské výrobky

U pletařských strojů se vyskytují pracovní části spojené více či méně s procesem tvorby oček. Vyrábí se hromadně ve velkých sériích a říká se jim jehlařské výrobky. Mají řadu názvů, terminologie v této oblasti není ustálená a jednotná.

Pletařské jehly

Mají očkotvornou schopnost, tj. mohou staré očko odhodit přes nově nakladenou nit, kterou drží ve svém háčku. Pletařské jehly jsou základní pracovní částí všech pletařských strojů. První pletařskou jehlu, jehlu háčkovou vynalezl v roce 1589 vynálezce ručního zátažného stávku William Lee. Jazýčkovou jehlu vynalezl v roce 1858 Angličan Towsend.

Na pletařských strojích se používají tyto základní typy pletařských jehel :

    • jehla háčková, ploché zátažné stávky a osnovní stávky

jehla jazýčková

    , ploché a okrouhlé pletací stroje, rašly a galonové stroje
  • jehla jazýčková oboustranná, okrouhlé pletací stroje dvouválcové
  • jehla složená (dvoudílná, závěrková, drážková, šoupátková), osnovní stroje, proplétací stroje, ojediněle i ploché a okrouhlé pletací stroje
Jehly, platiny

Jehla háčková

Je ocelová tyčinka, která je na jednom konci protažená a zahnutá v delší lomený háček 1, zakončený špičkou 2. Uzavření háčku se provede zamáčknutím - zalisováním konce špičky háčku do žlábku 4 stvolu 5. Konec stvolu je buď rozlisovaný 7 pro snadnější zalití do jehelního odlitku - osnovní stávky, nebo zahnutý o 90°, čímž se vytvoří krátké kolénko - ploché zátažné stávky.

Pro zátažné a osnovní stávky se podle dělení stroje určuje tloušťka jehly a další rozměry. V převážné většině jde o velmi jemné stroje a to klade velké nároky na přesnost výroby háčkových jehel. Stvol jehly může mít průřez kruhový, plochý, zplošťelý a zesílený. Háčkové jehly se při objednávání charakterizují dělením stroje a jeho typem, popř. provedením stvolu jehly.

Jehla jazýčková

Skládá se z hlavy 2, stvolu 7, kolénka 8 a patky 9. Hlava jehly je tvořena háčkem 1, který se uzavírá jazýčkem 4, uloženým v hrudi 3, ukončeným lžičkou 5. Podle způsobu výroby a tím i charakteristického tvaru rozlišujeme: a - jehly tažené tvarované z drátu , b --nebo jehly ražené vylisované z plechu. Jehly jazýčkové pletacích strojů jsou ovládány jednotlivě pomocí zámků a proto mají kolénko. Jehly jazýčkové, používané na osnovním stroji - rašlu, se zalévají do odlitku a proto jsou zakončeny rozlisováním 10 pro snadnější zalití do odlitku.

Nejdůležitějšími rozměry jsou celková délka jehly, tloušťka jehly, výška stvolu a zátažná délka jehly tj. vzdálenost hlavy jehly od háčku po kolénko. Jazýčková jehla má na stvolu jehly zpravidla horní, nebo spodní vybrání 6, aby se očko při otevřeném jazýčku snadněji posunovalo a bylo co nejméně namáhané. Střed vybrání musí být v místě konce lžičky otevřeného jazýčku. Háček jehly je krátký a pevný a jeho velikost musí odpovídat jemnosti jehly. Jazýček jehly je připevněný buď nýtem a nebo důlčikováním a musí se pohybovat snadno a bez odporu. Rozdílná výška háčku má za následek vznik nestejných oček v pletenině. Rozdílná délka otevřeného jazýčku rovněž způsobuje vady při pletení. Zátažná délky jehly bezprostředně ovlivňuje délku zataženého očka a tím i stejnoměrnost pleteniny. Tloušťka stvolu je dána jemností jehly a musí odpovídat dělení stroje. Jehly, které neodpovídají této jemnosti, se pohybují v drážce jehelního lůžka buď příliš volně a nebo příliš těžce.

Jehla složená (drážková, dvoudílná, závěrková)

Skládá se z hlavy 2, která je tvořena háčkem 1, ze stvolu 3 a rozlisovaného konce 6. Ve stvolu je vyfrézovaná drážka 4, ve které se pohybuje jazýček 5. Jehla se skládá ze dvou samostatných částí, a to ze stvolu s háčkem a s jazýčkem. Obě tyto části jsou samostatně ovladatelné, což umožňuje zkrátit jejich zdvih a tak zrychlit vypracování řádku oček, čímž se zvyšuje výrobnost stroje.

Platiny

Další pomocné pracovní části, které se používají pro tvorbu řádku oček.Tvar platin vychází z konstrukce stroje, a z funkce při tvoření řádku oček. Jsou buď jednotlivě pohyblivé (u zátažných strojů), a nebo tvoří celistvý hřeben který vykonává potřebné pohyby. Pro platiny je typické, že přicházejí do styku s nití, ale samy o sobě nejsou schopny tvořit očka, jejich vzniku pouze napomáhají. Většinou jsou raženy z páskoviny - platiny uzavírací, plyšové, výplňkové, zatahovací, vyrovnávací, popř. jsou vytvořeny v jiném dílci jako jeho pevná součást např. odhozové platiny lůžek.

Jehelní platiny (kluzátka, stopry, meziplatiny)

Je to část, která je uložena s jehlou v drážce jehelního lůžka a napomáhá při jejich pohybu.

Voliče (volící lamely)

Jsou to ražené různě tvarované dílce umístěné v drážkách lůžek, konají pouze výkyvný pohyb a jejich úkolem je převádět určité vzorové rozdělení zpravidla na stopry a nebo přímo na jehly. Působí jako pákové mezičlánky.

nahoru