základy textilních technologií > zušlechťování textílilí > Postup operací při předúpravě vlny

Postup operací při předúpravě vlny

Technologický postup pro předúpravu vlny se skládá z těchto hlavních technologických operací:
praní – karbonizace – bělení – valchování a plstění – krabování a dekatování, neplstivá úprava, chlorování – speciální úpravy (např. protimolová).

Kromě těchto základních úprav můžeme podle potřeby vřadit tyto operace:
praní – odvodňování – sušení.

Praní vlny

Praní vlny může probíhat klasickými způsoby, tj. ve vodním prostředí, ale i moderní metodou pomocí organických rozpouštědel, případně vymrazováním nebo ultrazvukem. Klasickými způsoby můžeme prát vlněnou vločku, přízi, tkaniny i pleteniny.

Kromě praní hotového vlněného zboží, o kterém je pojednáno na jiném místě, má svůj význam praní vlněné vločky na jednoúčelovém stroji, který nazýváme leviatan . Z celé řady konstrukcí leviatanu k nejúčinnějším patří leviatany se sacími bubny. Vlněná vločka je stejnoměrně dávkována do pracích van, do kterých jsou vloženy velké sací bubny. Z bubnů se lázeň odsává, bokem se vrací zpět do vany, takže vyvolává žádoucí proudění prací lázně. Vločka je tímto proudem donesena k sacímu bubnu, ten ji k sobě přisaje a protože se současně otáčí, tak ji ponoří do lázně a posune o kousek dál. Takto vločka projde celým strojem až k výstupu. Praní je účinné a přitom šetrné, prací lázeň je vločkou intenzivně prosávána, nečistota je odváděna mimo lázeň.

Z nejšpinavější vody z prvních pracích van se po jistých úpravách získává cenná surovina lanolín, který slouží v lékařství, kosmetickém průmyslu apod.

nahoru