Odšlichtování

Účelem odšlichtování je odstranit před dalším zpracováním z osnovních nití šlichtu, která zajistila hladký průběh tkaní, přilepila odstávající vlákenka osnovních nití, snížila tření apod. Odšlichtováním se dále zajistí zlepšení smáčivosti v následných procesech a vyrovná se smáčivost osnovních a útkových nití, které šlichtovány nebyly.

Podle obtížnosti vyprání rozlišujeme tyto druhy šlichet:

  • snadno vypratelné ve vodě — šlichty ze syntetických tužidel, karboxymetylcelulóza, rostlinné slizy apod.
  • vypratelné v mýdlové lázni — šlichty z bílkovin a rostlinných slizů,
  • vypratelné ve speciálních odšlichtovacích lázních — šlichty škrobové,
  • odstranitelné organickými rozpouštědly – šlichty olejové.

Odšlichtovat textilii můžeme provést těmito způsoby:

  • biologickými katalyzátory – enzymy (Bolamyláza aj.) – jsou citlivé na hodnotu pH a na katalytické jedy (Cu, Cd, Hg aj.)
  • chemickými katalyzátory – střídání kyselé a alkalické vroucí lázně – rozrušení šlichty.
  • oxidačními činidly – rozrušení šlichty oxidačním účinkem činidla jako se např. děje při bělení.
  • mechanickým zpracováním – intenzívní var, míchání aj.

Odšlichtovat můžeme jednak způsobem napuštění textilie odšlichtovací lázní a jejím odležením po dobu 10ti až 24 hodin při teplotě 20°C nebo permanentním zpracováním v odšlichtovací lázni při předepsaných podmínkách po dobu 1 až 2 hodin. Na závěr obou způsobů je nutné účinné vyprání.

Stupeň odšlichtování se zkouší tzv. kapkovou zkouškou roztokem jódu v jodidu draselném. Přítomný škrob se zabarví modrofialově, dextriny (rozkladné stupně škrobu) červeně, odšlichtovaná textilie žlutě.

nahoru