Některé výrazy a pojmy z oblasti barvení:

Barvící lázeň - roztok vody obsahující všechny přísady podle předpisu včetně barviva.

Slepá lázeň - barvící lázeň obsahující všechny přísady podle předpisu kromě barviva. Tato slepá lázeň se používá např. pro vyrovnání nestejnoměrně vybarveného materiálu nebo pro zesvětlení tmavých odstínů.

Matečná lázeň - zásobní koncentrovaný roztok barviva, který se postupně dle potřeby ředí pro jednotlivá barvící zařízení.

Stará lázeň - použitá barvící lázeň většinou obsahující zbytky barviva a TPP. Po přídavku barviva a části některých TPP ji je možno použít pro další barvení. Většinou je ale značně zašpiněna, takže se vypouští.

Afinita - je schopnost barviva vybarvovat textilní materiál. Vysoceafinní barviva materiál velmi rychle vybarví, z barvící lázně jsou většinou dobře vyčerpána. Hodí se pro tzv. vytahovací způsoby barvení. Nízkoafinní barviva se chovají opačně, část jich v lázni po vybarvení materiálu zůstává, aplikují se tzv. klocovacími způsoby.

nahoru