základy textilních technologií > zušlechťování textílilí > Krabování a dekatování vlněných tkanin a pletenin

Krabování a dekatování vlněných tkanin a pletenin

Obě operace slouží pro zajištění rozměrové stability vlněných tkanin a pletenin. V principu dochází k podobným reakcím a vazbám jako tomu bylo u valchování a plstění.

Krabování -- má za účel ustálit polohu zboží, vyrovnat jeho povrch a vnitřní pnutí, má změkčit a zjemnit zboží, omezit jeho sráživost a plstivost, předcházet možnosti vzniku lomů a záhybů, případně již vzniklé odstraňovat. Při krabování působí na vlněnou plošnou textilii teplo, přiměřené napnutí a chemikálie cca 20 až 40 minut. Za tuto dobu popraskají stávající příčné vazby a vytvoří se nové, pevnější.

Dekatování -- má podobný účel jako krabování, navíc zajistí požadovaný lesk, který je stálý vůči vlhku. Při dekatování působíme na zboží teplem a tlakem cca 30 až 60 minut. Dělíme je na dekatování mokré a suché. Při mokrém dekatování prochází zbožím navinutým na perforovaném válci 80 až 90°C teplá voda oběma směry, nakonec se zboží ochladí studenou vodou a provede odsátí vody teplým nebo studeným vzduchem.

Strojní zařízení pro dekatování
Strojní zařízení pro dekatování

Mezi nejznámější patří stroje firmy Sperotto (Itálie), které jsou vhodné i pro textilie pletené, které lze dekatovat i v napnuté hadici. Stroje jsou universální, lze na nich provádět paření, žehlení i dekatování. Pracovní válce jsou perforované, jeden je dekatovací, prochází jím pára a druhý je chladící, prochází jím studený vzduch. Rychlost průchodu zboží je plynule nastavitelná, pohybuje se cca 10 m za minutu.

Kontinuální dekatovací stroj pro tkaniny i pleteniny

  1. plošná textilie
  2. nekonečný běhoun
  3. dekatovací válec
  4. přítlačný válec ovlivňující lesk a omak
  5. chladící válec
  6. vodící válečky

Neplstivá úprava vlny -- chlorování

Chlorování je úpravnický proces zajišťující podstatné snížení plstivosti a sráživosti vlny. Kromě toho získá vlna zvláštní lesk, omak, lépe se smáčí, což také zvyšuje afinitu k barvivům při barvení nebo při tisku. Hlavním chlorovacím činidlem je chlornan sodný. Chlorování probíhá v kyselém prostředí za přítomnosti kyseliny chlorovodíkové za studena po dobu asi 20 minut. Někdy může dojít k mírnému zežloutnutí vlny, což odstraníme bělením.

Pro chlorování lze použít např. klasickou několikaoddílovou širokoprací válečkovou linku nebo i jiný stroj určený pro praní. Nevyžaduje tedy žádné speciální zařízení.

Speciální úpravy vlny

U vlněného materiálu přichází do úvahy zejména úprava protimolová, proti požerovému poškození larvami molů šatních, kožešinových, případně kobercových.

Používáme vesměs dýchacích nebo kontaktních ochranných přípravků, jedů.

nahoru