Požehování

Požehování (opalování) je důležitá technologická operace pro tkaniny i pleteniny. Slouží k odstranění všech krátkých, odstávajících vlákének, která se uvolnila při tkaní nebo pletení a která zhoršují vzhled výrobku. Zvýrazní se také vazba tkanin a pletenin, dosáhne se hladkosti povrchu, vynikne lesk, barva, vzor, textilie se stane přístupnější zušlechťovacím lázním, případně i jiným textilním pomocným přípravkům (TPP).

Požehovat můžeme nejčastěji bavlnu, méně vlnu a syntetická vlákna – polyester, kdy dochází k podstatnému snížení žmolkovitosti. V neposlední řadě požehujeme i směsi, např. bavlnu/polyester.

Požehovat lze textilie v plné šíři nebo i nitě buď přímo — plamenem nebo stykem s rozžhavenou deskou nebo způsobem nepřímým — sálavým teplem infrazářičů. Možná je i kombinace obou způsobů. Rychlost zboží při požehování je poměrně velká, a to 80 až 350 metrů za minutu. Přesto se zboží krátkodobě ohřeje až na 220°C a proto jsou nejbližší vodící válečky duté s protékající vodou. Důležitým zařízením je také dusič jisker, např. dva válečky, kterými zboží projde a případná jiskra se tak zadusí. Nejúčinnějším dusičem je vanička s vodou obsahující např. odšlichtovací TPP, čímž u textilie již započne následné odšlichtování.

Požehovat lze na začátku předúpravy, po fixaci, případně před tiskem apod.

Tangenciální plamen požehuje povrchově, proti válci celoplošně a proti zboží nejúčinněji. Při požehování je třeba dodržovat přísná bezpečnostní nařízení.

Typ plamene:

  • tangenciální
  • proti válci
  • proti zboží
tyto tři obrázky by bylo dobře dát vedle sebe
tangenci?ln? proti v?lci proti zbo??
Požehovací stroj plynový
1 — duté vodící válce, 2 — těleso dvojitého hořáku
nahoru