Počesávání

Česání lze u vlasových plošných textilií podle jeho významu a použití rozdělit zhruba na tři kategorie, a to:

  • česání velurové -- textilie má vlasovou pokrývku ze vztyčených vlákének směřujících kolmo k jejímu povrchu,
  • česání česové -- kterým urovnáváme delší vyčesaná vlákna ve směru osnovy, toto česání má také význam pro zvýšení termoizolačních vlastností textilie, získáme také měkký, plný charakteristický vlněný omak,
  • česání zplsťovací -- které je zvláštním druhem česání, kterým dosahujeme vzhledu jako při valchování.

Při každém česání se snižuje pevnost zboží a vznikají ztráty na hmotnosti v důsledku vyčesaných vláken. Tyto nepříznivé vlivy mají být co nejmenší, a proto se vlněné zboží většinou češe za mokra, nebo se před česáním ještě impregnuje změkčovacími TPP. Textilie z vláken celulózových se naopak češou za sucha a změkčují se nejčastěji aniontaktivními účinnými antistatickými TPP.

Česací stroje
Česací stroje válcové s drátkovými povlaky

Hlavní částí těchto dnes nejpoužívanějších česacích strojů je 24 až 36 česacích válečků o průměru 6 až 10 cm, které jsou umístěny na obvodu bubnu, jehož průměr je 60 až 90 cm. Jejich počet musí být vždy sudý.

Schéma počesávacího stroje
Možné způsoby vedení zboží kolem hlavního válce s česacími válečky
Chyby při česání

Klasifikace chyb je obdobná jako u postřihování. Při česání se mohou objevit pruhy špatným seřízením česacích válečků nebo celkovým špatným seřízením česacího stroje, zejména vedením zboží apod. Při nestejnoměrném napnutí vznikají tzv. mračna. I špatná konstrukce zboží se projeví nerovnoměrným počesáním.

nahoru