Odvodňování textilií

Odstraňování vody z textilií je velmi důležitou technologickou operací, která se podle potřeby v průběhu zušlechťovacího procesu několikrát opakuje. Význam odvodňování stoupá zejména ve spojení s následným sušením, protože dobře a rovnoměrně odvodněné zboží spotřebuje při následném termickém sušení daleko méně energie.

Vodu, resp. vlhkost, můžeme z textilie odstraňovat při normální teplotě mechanickými způsoby odvodňování -- ždímáním, odstřeďováním, odsáváním a profukováním. Jejího úplného odstranění dosáhneme sušením při zvýšené teplotě.

Vlhkost obsaženou v textiliích můžeme rozdělit na adhezní, kapilární, hydroskopickou a chemickou vlhkost.

Adhezní (mechanická) vlhkost se udržuje na vláknech — vlivem přilnavosti hlavně na povrchu vláken a lze ji odstranit mechanicky ždímáním.

Kapilární (bobtnací) vlhkost je obsažena ve vnitřních mezimicelárních prostorách vláken a způsobuje jejich bobtnání, z vláken se dá odstranit termicky -- sušením.

Hydroskopická vlhkost je způsobena vodou, kterou vlákno přijalo do svých mezimicelárních prostorů ze vzduchu, je tedy přímo úměrná relativní vlhkosti vzduchu, se kterou je v rovnováze. Tuto vlhkost můžeme odstranit termicky při teplotách nad 100°C.

Chemicky vázaná vlhkost je způsobena krystalickou vodou, tvořící s vláknem chemickou sloučeninu, která vzniká vazbou vody s vlákny pomocí vodíkových můstků. Odstranění této vlhkosti je nežádoucí, protože by se tím rozrušila struktura vlákna.

Praktické způsoby odvodňování

Odvodňování vodními kalandry

Vodní kalandry se staví jako tří až sedmiválcové. Mají dva typy válců, jeden menšího průměru cca 200 mm, který je vyroben z kvalitní nerez oceli, říkáme mu tvrdý válec. Pro zvýšení odmačkávacího efektu se může tento tvrdý válec vyhřívat. Druhým typem jsou válce většího průměru cca 400 až 600 mm, je jich více, jsou svisle pohyblivé a přitláčí se k pevnému válci. Jejich povrch je opatřen pryží. Těmto válcům říkáme měkké. Rychlost odmačkávané textilie je cca 60 až 100 m za minutu. Některé moderní stroje pracují s rychlostí až 200 m za minutu.

   Tříválcový vodní kalandr
   1. přítlačné měkké válce s pružným povrchem
   2. tvrdý válec s pevným uložením
   3. korýtko s vodou pro zajištění stejnoměrného odmačknutí
   4. vodící válečky
   5. šířková rozpínka pro plošnou textilii
   6. plošná textilie
Odvodňování odstřeďováním

Tento způsob odvodňování probíhá diskontinuálním způsobem pro různý stupeň rozpracovanosti textilního materiálu. Odstřeďováním můžeme odvodňovat vločku, přadena, přízi v návinu, tkaniny a pleteniny ve formě provazce nebo v hadici. Odstředivky zbavují tento textilní materiál vlhkosti pomocí odstředivé síly Fo, která vzniká v důsledku rychlého otáčení -- úhlové rychlosti perforovaného bubnu, do něhož se materiál hmotnosti m ukládá.

F0=m • r • ω2

m — hmotnost odstřeďovaného materiálu r — poloměr otáčení okolo středu bubnu ω — úhlová rychlost (frekvence otáčení)

Odstředivky se staví o průměru 850 až 1500 mm, nálož materiálu je 120 až 180 kg mokrého zboží a otáčky se pohybují od 750 (pro větší průměr) do 1000 otáček za minutu (pro menší průměr bubnu odstředivky). Odstředivky patří mezi rizikové stroje, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Schéma odstředivky
 1. perforovaný buben (nosič materiálu)
 2. kryt stroje
 3. víko stroje
 4. elektromotor
 5. odstřeďovaný materiál
nahoru