Bělení

Účelem bělení je odstranit z vláken všechny barevné pigmenty přirozeného původu, popř. u chemických vláken z výroby, které způsobují jejich nežádoucí zbarvení.

Podle chemického principu můžeme bělení rozdělit na:

  • oxidační bělení, které je stálé, protože se barevné pigmenty oxidačními činidly úplně rozruší a při praní se vyperou. Je ale dražší. Např. H2O2 — peroxid vodíku, NaClO — chlornan sodný, NaClO2 — chloritan sodný.
  • redukční bělení, které není stálé, protože se barevné pigmenty redukčními činidly pouze převedou na nebarevnou formu, která se při praní nevypere a časem se může zpět zoxidovat. Tento způsob je levnější. Např. Na2S2O4 — dithioničitan sodný.
  • optické zjasňování pomocí optických zjasňovacích prostředků (OZP). Lze provádět současně s bělením předcházejícím, nebo i v samostatné operaci. Jeho princip spočívá v posunu neviditelných ultrafialových paprsků do viditelné části spektra, čímž zajistíme vyšší bělost výrobku. Např. Rylux.
  • kombinované bělení, které může kombinovat způsob oxidačního a redukčního bělení.

Bělení lnu chloritanem sodným (NaClO2) je způsob šetrný a vysoce účinný. Nevýhodou je korozivní účinek ClO2, který se při bělení uvolňuje.

Složení lázně: 2 – 4 % — NaClO2; pH 3,5 – 7; doba 2 hod, při 80°C, závěr praní

K dalším způsobům bělení celulózy patří i bělení peroxidem vodíku.

Lázeň obsahuje:

5 ml/l H2O2
3 ml/l vodní sklo
2 g/l hydroxidu sodného — NaOH

Bělíme při až 95°C po dobu 60 až 120 minut. Na závěr se dobře vypere v teplé vodě.

Bělit bavlnu lze i chlornanem sodným, které probíhá za studena při 20°C po dobu až 120 minut.

Lázeň obsahuje:

5 g/l aktivního chloru z roztoku chlornanu
0,5 až 1,0 g/l hydroxidu sodného — NaOH

Na závěr bělení se musí provést tzv. antichlorace, kterou odstraníme veškerý na bavlnu vázaný chlor, který by ji později mohl poškodit vzniklou kyselinou chlorovodíkovou HCl.

Antichlorační lázeň obsahuje např: 1 g/l hydrogensiřičitanu sodného – NaHSO3 nebo 1 ml/l peroxidu vodíku – H2O2

Antichlorujeme při 20°C až 20 minut. Nakonec dobře vypereme.

nahoru