Bělení vlny

I po dobrém vyprání zůstává vlna nažloutlá, tato přírodní barva vlny se u většiny výrobků překryje barvením. Vlna se proto bělí pouze tehdy, je-li určena k výrobě pletenin, na dětské prádlo, dámské prádlo a svetry, případně na jiné výrobky, které zůstávají bílé nebo se barví na jasné pastelové odstíny. Také pro získání bílých nití v konfekci a příze k ručnímu pletení se vlna vyběluje. Vlna je mnohem citlivější vůči bělícím prostředkům, snadněji se poškodí, bělící proces musí být dobře nastaven a sledován. Nejčastěji se bělí vločka, méně plošné textilie.

Způsoby bělení jsou stejné jako u bavlny, tj. bělení oxidační, redukční, kombinované a OZP. Vlna se ale nebělí chlornanem sodným, nýbrž peroxidem vodíku – hydroxid sodný se nahradí slabší alkálií, kterou je hydroxid amonný – NH4OH (čpavek) a teplota bělení se poníží na 50 až 60°C. Vodní sklo zůstává, rovněž i doba je až 2 hodiny. Na závěr je opět žádoucí dobré opláchnutí.

nahoru