Praní

Teorie a praxe praní textilií

Technologie praní tvoří jednu ze základních zušlechťovacích operací, která se může podle potřeby vřadit do jakékoliv technologie předúpravy, vlastní úpravy nebo i do úprav speciálních a konečných. Tvoří samostatnou technologii. Prát lze volný materiál — vločku, česance, přízi v různých formách zpracování i hotové plošné zboží. Prát můžeme vlnu, bavlnu, syntetika a směsi. Praní má vesměs funkci čistící a hygienickou, zboží se celkově uvolní a dle potřeby i vysráží, stabilizuje. U plošného vlněného zboží navíc dochází k jeho dobrému propracování, což příznivě ovlivňuje jeho cenné vlastnosti, mají lepší vzhled, omak, živost, jasnost barev apod. Vlněná textilie se celkově dotváří. Podle druhu zpracovávané textilie se nastaví konkrétní parametry na vesměs univerzálním pracím stroji.

Rozdělení způsobů praní

Podle typu praní
 • vypírání chemikálií — tj. kyselin, hydroxidů (zásad), solí, bělících a jiných dobře rozpustných TPP,
 • koloidní praní — odstraňování zbytků záhustek, tuků, olejů, vosků apod.,
 • pigmentové praní — odstraňování pigmentové špíny.
Podle druhu nečistot
 • nečistoty ve vodě rozpustné tzv. polární — kyseliny, zásady soli apod.,
 • nečistoty ve vodě nerozpustné tzv. nepolární ale emulgovatelné — tuk, mastnota apod.,
 • nečistoty ve vodě nerozpustné ale dispergovatelné tzv. semipolární — písek, prach, zemité pigmenty apod.
Podle stavu rozpracovanosti textilního materiálu
 • praní volného materiálu — vločky,
 • praní česanců,
 • praní přízí v přadenech, na křížových cívkách nebo na osnovních válech,
 • praní plošného zboží — tkanin, pletenin, netkaného zboží apod.
Podle typu strojního zařízení
 • prací stroje pro praní zboží v provazci či hadici,
 • prací stroje pro praní v plné šíři,
 • prací stroje jednoúčelové pro praní rozpracovaného materiálu.
Podle časového hlediska
 • prací stroje pracující přetržitě — diskontinuálně,
 • prací stroje pracující nepřetržitě — kontinuální.
nahoru